Rss

  • redit
  • delicious
  • stumble
  • youtube
  • flickr
  • linkedin
  • google

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes...
Regelmessig inntak av hydrogenvann kan gi store helsefordeler! Hva er hydrogenvann? Hydrogenvann er vanligvis renset/filtrert) vann som er tilført molekylært...
God elektromagnetisme Naturlige frekvenser og elektrisk balanse via medisinsk godkjente apparater TIMEWAVER HOME MIKROSTRØMTERAPI Lett å bruke, mange...
Temaet er omfattende og komplisert, og ny forskning tilfører kontinuerlig ny informasjon. Det vil alltid oppstå uenighet mellom forskere, industrien...
Om forfatteren. Jan Poleszynski er daglig leder i Uno Vita AS og driver Klinikk for integrert medisin. Han har arbeidet med elektromedisinske løsninger...
70 %av de som sover på jordingslaken opplever bedre søvn, mindre smerter og mer energi Tusenvis av ordmenn har skaffet seg jordingslaken, og de kjenner...
Priser på medisinsk utstyr fra Uno Vita AS…Utstyret nedenfor er primært tenkt for klinikker og behandlere selv om det godt kan brukes av andre...
Ditt fysiske liv, din helse og all fysisk aktivitet i kroppen styres av elektromagnetisme. Alt liv, all fysisk materie slik vi kjenner den, har en elektromagnetisk...
Skyll ut avfall før det gjør skade I vårt samfunn brukes det i dag over ½ million giftstoffer. En gjennomsnittlig vestlig borger har minst 300-400...
Nye lover begrenser bruk av Wi-Fi der barn oppholder seg International Agency for Research on Cancer (IARC) og WHO (Verdens helseorganisasjon) har klassifisert...