Rss

  • redit
  • delicious
  • stumble
  • youtube
  • flickr
  • linkedin
  • google

pH balansen er essensiell – ser vi sammenhengen mellom pH og elektrisk potensial i kroppen?

Bakgrunn: Mange har skrevet om kroppens syre-/basebalanse (pH-balansen) og alkalisk (basisk) diett, tilskudd, elektromedisinsk behandling og sykdommer. Vi mener at cellenes elektriske potensial, og sammenhengen mellom sykdom og pH-balansen, står særlig sentralt.

pH i kroppsvæskene: Når pH-balansen i kroppen, det vil si i blod, celler, vev eller organer, forstyrres i den grad at kroppen selv ikke klarer å gjenopprette balansen, oppstår det sykdom eller i verste fall død. Blodet i venene skal normal ha en pH på omkring 7,42 (7,38 – 7,46), og det er kritisk for kroppens funksjoner at det holder seg innen snevre grenser. Store pH-avvik fra normalen er livstruende, og blod med relativt lav pH (under 7,38) transporterer mindre oksygen enn mer basisk blod (opp mot 7,46). Et vestlig kosthold med mye kjøtt/animalia, lite fett og mye karbohydrat (særlig sukker), har tendens til å gjøre kroppsvæskene surere.

En relativ lav pH i blodet (under 7,4) kan skyldes enten at nyrene ikke fjerner syre (H+ ioner) effektivt nok, at lungene ikke skiller ut nok CO2, eller begge deler. Kroppen forsøker alltid å opprettholde optimal pH, men kan som nødløsning lage krystaller av syrer (som kan avleires i blodårer eller i ledd), eller den kan bruke opp buffere som basedannende mineraler (kalsium, magnesium, natriumbikarbonat) for å utlikne ubalansen. Dette kan innebære at mineraler «stjeles» fra skjelettet, noe som for eksempel kan skje ved et høyt sukkerinntak.
Er ubalansen langvarig, kan det resultere i beinskjørhet og en rekke andre lidelser. Graden av syre eller base måles som pH, som er et uttrykk for konsentrasjonen av hydrogenioner (H+) i vann. Jo færre H+ ioner det er i væsken, desto mer alkalisk (basisk) er den (høyere tall). Tilsvarende fungerer pH som et mål på elektrisk ledningsevne fordi ledningsevnen er direkte proporsjonal med antallet H+-ioner i vannet. Hvis blodet inneholder mye C02 (karbon dioksid), øker ventileringen (pusten) for slik å bringe inn mer oksygen samtidig som lungene skiller ut CO2. Ved for dårlig blodsirkulasjon øker nivået av C02 (og dermed H+) i blodet, noe som kan føre til hyperventilering for å kvitte seg med akkumulert CO2. Hensikten er å gjøre blodet mer alkalisk. Hyperventilering kan imidlertid føre til en global ubalanse der kroppsvæskene blir for basiske i andre organer (mage, tarm, underhud, osv.), fordi blodet blir for basisk og må bufres med syre fra andre vev. Dersom ubalansen vedvarer, oppstår det større eller mindre skader og betennelser og nedsatt funksjon i organet eller cellene.
Den elektriske spenningen i cellemembranene er avgjørende for hvordan næring kommer inn, og avfallsstoffer kommer ut av cellen, og dermed cellenes evne til produksjon og regenerering. Ladningen i cellemembranene påvirkes av pH fordi også cellemembranenes elektriske potensial reguleres av ioner, salter og elektrolytter. Blir et vev for surt eller for basisk, kan det oppstå smerter, betennelser, infeksjoner og kreft (kreftceller trives i et oksygenfatting surt miljø). Derfor er effektiv regulering av pH og kroppens elektriske potensial helt vesentlig for å styrke cellenes evne til regenerering og reparasjon. Klinikk for Integrert Medisin benytter bl.a. elektromedisin, kosttilskudd, mat og alkalisk vann for å oppnå dette.
Blodets pH og cellenes helse
Vedvarende syre-/base-ubalanse i blodets pH kan overbelaste hjernen, arteriene, hjertet, musklene og mange andre organer. Blir kroppen overbelastet av for mye syre, kan dette bidra til mange sykdommer, inkludert for eksempel kreft. Vedvarende syre-/base-ubalanser kan medføre at cellene ikke klarer å kvitte seg med avfall og giftstoffer, noe som igjen kan føre til betennelser, degenerative lidelser (Alzheimer, Parkinson, Huntington, ALS, demens, leddgikt), vektproblemer og diabetes. Det er vist at syre-/base-ubalanse, stress og feil mat har sammenheng med betennelsestilstander. Forskning har vist at en rekke degenerative lidelser er forbundet med betennelsesreaksjoner. Betennelser oppstår normalt ikke i celler og organer der det pH-balansen er optimal.

aldring og syre

Bikarbonat eller HCO3 utgjør blodets viktigste buffersystem. Dette systemet blir imidlertid ofte mindre effektivt med økende alder og kronisk sykdom. Derfor bør alle antialdringsstrategier inkludere optimalisering av pH i blodet og kroppsvæskene. En mulighet for å tilføre bikarbonat til blodet, er å innta Alkalife dråper regelmessig.
Sykdomsfremkallende bakterier, sopp, virus og kreft trives i et ubalansert miljø med lite oksygen (surt). En optimal syre-/basebalanse bidrar til bedre blodomløp, bedre blodsukkerbalanse, god fettforbrenning, vekttap for dem som trenger det, normal energiproduksjon, god rensing og reparasjon av ulike vevstyper samt til å styrke kroppens evne til å kvitte seg med giftstoffer.
Selv om ingen kan unngå eksponering for giftstoffer (som oftest er sure eller syredannende), skader de kroppen og cellene hvis det blir for mye av dem. Følgende liste over slike stoffer er hentet fra Wikipedia:
Nervegifter (gifter som påvirker nervesignaler)
Cellegifter (gifter som ødelegger eller bryter ned celler)
Blodgifter (gifter som hindrer blodet å frakte gasser og andre stoffer)
Koaguleringsgifter (gifter som påvirker blodets evne til å koagulere)
Giftstoffer som irriterer mage og tarmsystemet)
Kreftframkallende stoffer
En optimal syre-/basebalanse motvirker betennelser, øker cellenes evne til regenerering og reparasjon og reduserer mengden giftstoffer i kroppen. Tiltak for å opprettholde optimal pH i blodet er derfor en av de viktigste tiltakene for å gjenopprette og bevare god helse.
Optimal pH balanse gir best mulig (maksimal) helse; det høres enkelt ut, men er likevel ikke så lett å oppnå. Det er helt essensielt å gjøre en systematisk og grundig avgifting av kroppen hvis man er kronisk syk. Dette reduserer risikoen for alvorlig sykdom og bidrar til bedre pH-balanse ved at avgiftningsorganene får større kapasitet til å rense ut syre.

Blod som klumper seg

Surt blod klumper seg, transporterer oksygen dårlig og forårsaker bl.a. hjertelidelser
Mat, drikke, tilskudd, medikamenter, trening, stress og elektromedisin påvirker din pH
I dette dokumentet forsøker vi å trekke hovedlinjene, ikke gi alle detaljer. Følgende områder er viktig å være seg bevisst for å nå optimal syre-base balanse.

Mat: Vi kan være bevist på mat som fremmer god pH og ikke danner mye syre. Man vet bl.a. at en høy fettdiett (lavkarbo, steinalder eller Paleo basert diett) ikke skaper vesentlig ubalanse fordi fett ikke påvirker pH balansen i særlig grad.
Videre vet man at enkelte matvarer innehold alkaliske mineraler (buffere som kroppen bruker til å nøytralisere syre) og andre har en indirekte effekt ved at de, når de omdannes i stoffskifte, skaper en mer alkalisk tilstand i kroppen (sitron i drikkevannet og liknende). Sukker er syredannende og er dessuten mat for sykdomsfremkallende organismer som sopp, bakterier og virus. Økologisk mat inneholder i snitt mindre giftstoffer, i noen grad mer næringsstoffer og er dermed mindre syredannende enn annen mat. Mat kan være medisin når du vet hva som er optimal mat for din kropp.
Drikke: Det er viktig å drikke nok vann, syrenøytralt vann og rent vann. Nyrene er et av våre viktigste avgiftnigsorganer og skiller ut syre fra blodet og veskene i kroppen. Uten nok rent vann blir oppgave «umulig». Folk flest trenger 1-2 liter vann pr. døgn etter kroppsvekt og aktivitetsnivå. En del steder er vannet surt eller urent/forurenset av tungmetaller, kjemikalier eller bakterier og parasitter(nedbryting av disse skaper også giftig avfall som kroppen må skille ut). Det kan være lurt å oppdatere seg på standarden på vannet der du bor, og anskaffe filter eller en vannrenser hvis kvaliteten er dårlig. Flaskevann er ikke nødvendigvis bedre enn springvann, da plastmaterialet ofte gir fra seg giftstoffer som bl.a. kan påvirke hormonproduksjonen på en uheldig måte. Vann kan brukes som medisin, ved at man drikker rent alkalisk vann mellom måltidene. Det finnes flere løsninger og en av de enkleste og mest effektive er Alkalife pH dråpene (omtales i et eget skriv), samt kombinerte rensere som kalles «ironiers». Be om eget skriv om løsninger for godt vann.
Medisiner: Ser vi på Norges 20 mest solgte medisiner og legemidler, er det vanskelig å finne noen som ikke er giftige (sjekk selv på; www.felleskatalogen.no, finn frem din medisin og søk opp bivirkninger og forgiftninger; www.felleskatalogen.no/medisin/forgiftninger/legemiddel/alle).
I tillegg til å være giftige i seg selv, er medisinene ofte sure eller syredannende. Farmasøytiske medisiner er med andre ord en medvirkende årsak til sykdom og syre-base ubalanser i kroppen på linje med andre giftstoffer. Det er et paradoks at i enkelte tilfeller medvirker medisinene faktisk til at pasienten utvikler mer alvorlige helseproblemer enn før man begynte å bruke medikamentet. Vurderer du å redusere, eller slutte å bruke et legemiddel, er det viktig at du spør din lege om råd, og selv setter deg inn i virkningene (se felleskatalogen) før du eventuelt gjør dette.
Trening: Trening er for de fleste sunt og nødvendig for å holde kroppen frisk. Men, trening skaper overskudd av melkesyre som kroppen må rense ut. Forbrenning av energi skaper avfallsstoffer og syre som må renses ut (med andre ord; høyt forbruk av energi skaper høy produksjon av syre). Overtrening, mangelfull næring (inkl. for lite salter og antioksydanter), for lite og for kort hvilefase, for lite søvn og vann kan skape en konstant situasjon der kroppen kjemper for å holde syre-base balansen i orden. Dette resulterer bl.a. i at mange toppidrettsutøvere er utsatt for sykdom og skader. Er du syk, er det viktig at du lytter til kroppen så du ikke belaster den enda mer med for hard trening. Hard trening skaper et surt miljø. Trening og frisk, ren luft har en rekke positive effekter i kroppen. Det bidrar til å øke oksygenmengden i blodet, som vi vet bl.a. hjelper til en bedre pH balanse og evne til å uskadeliggjøre sykdomsfremkallende organismer. Dernest bidrar moderat trening til en bedre hormonbalanse og et økt velvære. Driver du med aktiv idrett, vil du profitere på å benytte alkalisk vann (mellom måltidene) og være nøye med hva du får i deg av mat og drikke generelt. Blod som har riktig pH transporterer bedre næring og oksygen til cellene, og ikke nok med at du holder deg frisk, så vil en optimal pH bidra til bedre prestasjoner og redusert forekomst av skader. Elektrisk stimuli med mikrostrømmer påvirker bl.a. også kroppens pH og evne til oksygentransport (se egen bolk om dette).
Stress: Vi definerer stress ofte som «noe i hodet». Det er langt fra sannheten. Stress har du i hele kroppen, og årsakene til at kroppen er stresset i fysiologisk forstand kan være mange. En stresset tilstand i kroppen kjennetegnes ofte av en ubalansert hormonregulering med forhøyede verdier av bl.a. Cortisol og Adrenalin, forhøyet blodsukker, forhøyet blodtrykk, hjerterytme og puls. Kronisk stress har en tendens til å overbelaste bukspyttkjertelen og binyrene som igjen kan legge grunnlaget for utvikling av en rekke lidelser.
Man regner i dag med at over 90 % av alle helseproblemer har en direkte eller indirekte sammenheng med stress (i utvidet perspektiv). Her under bl.a.:
Depresjon, angst og ustabilt humør
Diabetes
Hjertelidelser
Hypotyriodisme og hormonelle ubalanser
Fedme
ME, kronisk utmattelse, smertelidelser
Nedsatt seksual drift
Tann og tannkjøtt lidelser
Magesår
Kreft (indirekte)

Hva har vi «glemt» som er den bakenforliggende årsaken til at stress over tid skader kroppen og organene? Syre-basebalanse! Økt utskillelse av stresshormon og en serie prosesser (oksygenomsetning, økt forbruk av mineraler) som skaper et mer surt miljø i kroppen og cellene.

Elektromedisin: Mikrostrømmer (ultrasvak strøm) sent gjennom kroppen og blodet, har mange effekter. Flere av dem har indirekte eller direkte med strømmenes og frekvensenes evne til å hjelpe kroppen og skape en bedre syre-base balanse. Dette vil gi økt sirkulasjon i vev, bedre Zeta potensial (så blodet frakter oksygen og næring bedre), økt utskillelse av giftstoffer (som i all hovedsak er sure), aktivering av nyrenes utskillelse (kvitter seg med syrer) og indirekte lungene. Kroppen kvitter seg med syre og syrefremmende stoffer hovedsakelig via nyrer or lunger. Mikrostrømmer har den unike egenskapen at de kan passere den såkalte «betennelsesbarrieren» (oppdaget av Dr. Hans Selye, mannen bak boken; The Stress of Life) og kan dermed nå inn til områder i kroppen hvor konvensjonell medisin ikke har effekt. Elektromedisinsk behandling er behagelig, sikker, godt dokumentert og vi bruker medisinsk godkjent (Medical CE) utstyr. Den kan gjennomføres samtidig med vanlig skolemedisinsk behandling og har ingen skadelige bivirkninger:
Virkninger av elektromedisinsk behandling:
Bedrer oksygendistribusjonen i kroppen
Øker energiomsetning i cellene (mer ATP) og økt opplevd energi
Raskere reparasjon av skadet vev
Bedret mikrosirkulasjon
Reduksjon av smerter
Reduksjon av stress og økt velvære generelt

I = informasjon E = energi M = materie utgjør til sammen ditt «terreng»
Hva er integrert medisin? Integrert medisin kombinerer skolemedisinske terapier og komplementære og alternative medisinske terapier, som det finnes vitenskapelig solid dokumentasjon for omkring sikkerhet og effektivitet. Vi oppnår synergieffekter ved at man behandler helheten og ikke bare biokjemien. Dette gjør metoden svært effektivt. Helhet betyr i dette tilfellet; informasjon/informasjonsfelter, energi/elektromagnetisme og materie/biokjemi (IEM).
For å oppnå en optimal syre-basebalanse (pH og herunder også riktig elektrisk potensial i cellemembranene) må man løse ubalanser i alle deler av «terrenget» (informasjon, energi og materie). Vi vet at emosjonelt stress (I) kan forårsake forsuring, dårlige elektrisk ledningsevne og elektrisk potensial i cellemembranene (E) gjør at cellene ikke klarer å rense ut syre godt nok og vi vet mat (M), tilskudd og drikke også påvirker kroppens pH regulering.
Personer som ikke er kronisk syke, klarer seg med en vesentlig mindre omfattende protokoll for å gjenskape en god balanse i kroppen, eller uttrykket «terrenget» som vi oppfatter mer dekkende fordi det også inkludere feltene kroppen/sinnet avgir. Når basis (syre-basebalansen) er gjenopprettet kan man arbeide symptomatisk HVIS det fortsatt er symptomer igjen etter dette.
Optimal syre-base balanse = God helse
Uno Vita AS – Klinikk for Integrert Medisin
Nettbutikk: shop.unovita.com
Hjemmeside: www.unovita.com
e-post salgsavdeling: salg@unovita.com
e-post klinikk: klinikken@unovita.com
Tel. +47 22 091880
Copyright © 2013 Uno Vita AS – All rights reserved – ® Medical Earthing