Rss

 • redit
 • delicious
 • stumble
 • youtube
 • flickr
 • linkedin
 • google

Elektromagnetisk stråling – hvordan kan man beskytte seg?

På nettet enten du vil eller ikke

Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger og kalles derfor også elektromagnetiske bølger. Eksempler på slik stråling er gamma-, røntgen-, UV-stråling, synlig lys, radiobølger, radar, Wi-Fi, trådløse fasttelefoner, Bluetooth (trådløs), elektrisk stråling fra alle slags apparater og ledninger og elektromagnetiske felt (magnetfelt).Hva mener vi med menneskeskapt elektromagnetisk stråling?

Både stråling fra høyspentkabler, mobiltelefonsendere, trådløse telefoner, trådløse nett og elektriske ledninger og utstyr omtales som menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMS). Slik stråling er langt sterkere enn naturlig stråling fra jorda, sola og verdensrommet døgnet rundt. På bare 300 år har strålingsbelastningen økt med en faktor på flere milliarder, og særlig siden 1990-tallet har økningen vært dramatisk. Vi utsettes stadig for nye strålingskilder i et tilsynelatende ukontrollert tempo. Myndighetene i store land har gitt tillatelse til å utplassere omkring 20.000 nye satellitter i bane rundt jorda, noe som drastisk vil øke strålingen.

Wi-Fi-satellittnettverket vil bestråle hvert kvadratcentimeter av jordkloden med mikrobølgestråling i millimeterområdet (såkalt 5G). Industrien spår en dobling i utbredelsen av 5G og tilsvarende teknologi hvert år i mange år framover. Utplasseringen av satellitter er allerede påbegynt og vil dramatisk nok kunne å true alt liv på jorda. Telekommunikasjonsindustrien arbeider for at alt vi gjør, skal registreres og styres trådløst (automatiske strømmålere, ”smarte” biler, overvåking av apparater med en rekke funksjoner i folks boliger, av mange omtalt som tingenes internett. Flere prosjekter for trådløs kommunikasjon er allerede i gang, slik som utvikling av implantater i kroppene våre. Den automatiserte, massive strålingen vi blir utsatt for, er ikke bare et problem for folkehelsa, ,men også en mulighet for total overvåkning av oss alle. Helseeffektene av såkalt ikke-ioniserende stråling blir fortsatt bagatellisert av industrien og myndighetene som uproblematisk, i sterk kontrast med at over 20.000 studier har hvilken helserisiko stråling utgjør. Ledene forskningsmiljøer og forskere verden over roper stadig høyere varsko for å stanse den økende strålingsbelastningen vi påfører miljøet vi lever i.

Stor helserisiko

Symptomer som kan skyldes menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMS og EMF), er for eksempel elektrofølsomhet, hodepine, smerter, kroniske betennelser i kroppen, diffuse smerter, utmattelse, søvnproblemer, nedsatt forsvar (immunsystem) mot virus, bakterier, parasitter og kreft, høyt blodtrykk, hjerteflimmer, Alzheimers sykdom, autisme, Parkinsons, astma og allergi, lærevansker, AD/HD og kreft. En underliggende virkning av stråling er økt oksidativt stress på cellenivå. Disse problemene har vært kjent helt siden industrialiserte land startet å elektrifisere byene på slutten av 1800-tallet.

Kan du beskytte deg?

Stadig flere opplever å måtte leve med kroniske, til dels alvorlige helseproblemer. Debatten om hvorvidt strålingen er skadelig eller ikke, er ikke satt i gang av «dommedagsprofeter». Mange tusen studier dokumenterer de negative helseeffektene. Derfor har flere hundre av verdens dyktigste forskere, leger og andre signert på en appell til FN og verdens ledere om å stoppe utbyggingen av 5G- nettet (klikk her og les).

Verdens helseorganisasjon (WHO) fikk mobilstråling på listen over mulige kreftframkallende faktorer allerede i 2011 og har advart mot videre utbygning. Til tross for dette har bl.a. norske myndigheter så langt valgt å overse trusselen.

Heldigvis er det mulig å beskytte seg mot stråling på to måter: 1) Ved skjerming/reduksjon av strålingseksponering. Skjerming eller blokkering av hele eller deler av den trådløse strålingen baserer seg gjerne på materialer (stoffer), maling og klær som blokkerer eller reflekterer stråling. Det finnes materialer som leder (som kan jordes) og dermed avleder statisk elektrisitet og spenning fra elektriske felt til jord. Et par eksempler på tiltak som kan beskytte deg:

 1. Forsøk og være ute i naturen godt unna mobilmaster og antenner så ofte som mulig
 2. Bruk minst mulig trådløs teknologi og slå den av når du ikke bruker den aktivt. Sett mobiltelefonen i «flymodus» når du ikke trenger den
 3. Øk avstanden til kildene for dermed å redusere effekten av strålingen. Plasser alle strømførende kabler, PC, skjermer og teknisk utstyr så langt unna kroppen som mulig.
 4. Bygg deg en beskyttet sone, en oase der kroppen får hvile om natten med «sovetelt» (også kalt baldakin og canopy) slik at den får tid til å regenerere dine celler.
 5. Sørg for å understøtte god avgiftning av kroppen og få i deg godt med antioksidanter. Det er godt kjent at personer som har mye giftstoffer i kroppen, ofte blir mer plaget av negative helseeffekter fra stråling enn andre.

Baser ytterligere skjerming på målinger

Eksempel på sovetelt som beskytter med matte

Det rimeligste og dermed mest fornuftige du kan gjøre, er aktivt å redusere eksponeringen. Det inkluderer den tiden du bruker på skjerm/skjermer. Når det gjelder skjerming, er det viktig å forstå at mikrobølgestråling (radiostråling; RF) reflekteres i vegger, tak og gulv. For å skjerme seg effektivt må man sørge for at eventuelle tiltak som beskyttende gardiner, maling, stoffer bak/rundt smartmetere eller tilsvarende, er «tette» slik at stråling ikke lekke gjennom.

Klær som beskytter mot stråling

Vi anbefaler å sette verk tiltak utover ovennevnte. Opprettelse av en beskyttet sone rundt senga ved hjelp av sovetelt kan være svært effektivt, men man bør foreta målinger før og etter slik at man vet at tiltakene gir god effekt. Dernest gir materialer og stoffer som leder strøm og dermed kan jordes, alltid bedre beskyttelse en reflekterende materialer.

Prana Biospace Grafen EMF beskyttelse for rom

Elektromagnetiske miljøforbedringer

Spinor Forpost personlig beskyttelse

Det kan være komplisert og kostbart å skjerme seg effektivt fra stråling og dessuten konfliktskapende fordi mange ønsker å ha Wi-Fi med de fordelene trådløs kommunikasjon gir. Elektromagnetiske miljøforbedringer kan foretas uten å påvirke signalene eller funksjonaliteten til mobiltelefoner og annet utstyr som benytter radiosignaler. De fleste miljøforbedrende tiltak verken blokkerer, skjermer eller fjerner strålingen, men bidrar til å motvirke effekten på mennesker og dyr. Miljøforbedrende tiltak er derfor lettere å gjennomføre for folk flest enn skjerming og reduksjon. Vi anbefaler skjerming og spesielt å opprette en beskyttet sovesone (sovetelt). Flere leverandører tilbyr slike løsninger, men mange av dem mangler vitenskapelig dokumentasjon på effekten. Nedenfor er det noen eksempler på miljøforbringer som er godt dokumentert å være effektive:

Jordingslaken

Jordingsmatter/-laken, jordkontakt
Disse avleder spenning, synkroniserer kroppen med jordas naturlig frekvenser, bidrar til en positiv stimulering av kroppen og gir mange positive helseeffekter

Pranan og Spinor beskyttelsesteknologi
Disse teknologiene er begge basert på omfattende forskning og vitenskapelig dokumentasjon. De har noe ulike virkningsmekanismer, og en kombinasjon av de to teknologiene kan gi god effekt. De bidrar på ulike vis til å endre strålingens virkninger på kroppen i positiv retning. Begge produsentene tilbyr «klistrelapper» til mobiler og håndholdte, personlig beskyttelsesutstyr man kan ha i lommer eller nær kroppen foruten enheter som forbedrer strålingsmiljøet i hele rommet eller huset. Har man begge teknologiene, inkludert personlige enheter man tar med på reise, i bilen og på flyturer, vil negative effekter av strålingen reduseres. For de som ikke er blitt elektrosensitive, kan slike tiltak være nok, selv om også slike personer bør gjøre det de kan for å skjerme og begrense strålingen mest mulig.

Utstyr og informasjon
Uno Vita AS leverer nevnte teknologier og utstyr. Du finner mye av dette i nettbutikken her!
Det samme gjelder Helsemagasinet vitenskap og fornuft her!

Ta gjerne kontakt for hjelp når du har lest og satt deg inn i temaet. Abonnenter av Helsemagasinet kan lese alle artiklene som er publisert på nett, dersom de ikke har papirutgaver for hånden.

E-post salg@unovita.com og/eller tlf. 22 091880 mellom kl. 10 og 15 hverdager.

Lenker, mer informasjon og forskning

Uno Vitas hjemmeside

http://www.unovita.com/index.php/2012-06-24-17-26-35/81-emfoppdatering
http://www.unovita.com/index.php/2012-06-24-17-26-35/83-emf
http://www.unovita.com/index.php/2012-06-24-17-26-35/84-farlig-emf

Helsemagasinet
https://vof.no/?s=str%C3%A5ling

Einar Flydal om smartmeter
https://einarflydal.com/

Folkets strålevern
http://www.folkets-stralevern.no/

Mercola
https://search.mercola.com/results.aspx?q=EMF#stq=EMF

Andre lenker
5G appellen – bidra å signer den!
5G utvikling og status
SpaceX har fått tillatelse av FCC til utplassering av over 7000 satellitter
Kina bygger Wi-Fi med satellitter
Viktig forskning fra Environmental trust-stiftelsen