Rss

 • redit
 • delicious
 • stumble
 • youtube
 • flickr
 • linkedin
 • google

Menneskeskapt stråling en voksende trussel mot vår helse!

God elektromagnetisme
Naturlige frekvenser og elektrisk balanse via medisinsk godkjente apparater

TIMEWAVER HOME MIKROSTRØMTERAPI

Lett å bruke, mange positive bruker erfaringer, ferdig programmer for ulike helseutfordringer, kan brukes av alle. Medisinsk CE-godkjente TimeWaver home er et allsidig, elektromedisinsk apparat for hjemmebruk. Mikrostrømmer har mange effekter, inkludert følgende:

– Bedrer oksygendistribusjonen i kroppen
– Øker cellenes ATP-produksjon
– Raskere reparasjon av skadd vev
– Bedret mikrosirkulasjon
– Reduksjon av smerter og smertetilstander
– Reduksjon av stress og økt velvære generelt

Les mer her!

ALMAG-01 KONTINUERLIG PULSERENDE MAGNETFELT TERAPI

Svært enkelt i brukt, ypperlig for smerter, vonde ledd, dårlig sirkulasjon, lav energi med mer. Les mer her!

ALMAG-2 KONTINUERLIG PULSERENDE MAGNETFELT TERAPI

Almag 2 er profesjonelt PEMF system med svært gode spesifikasjoner og mange muligheter. Det har som alle Elamed produktene medisinsk godkjenning og kan brukes av profesjonelle (leger, behandleree, klinikker) men også hjemme for deg som trenger profesjonell behandling over til. Brukermanualen er på Engelsk. PEMF (pulserende magnetfelt terapi er svært godt dokumentert og kan bidra til bedring av en rekke lidelser, les gjerne forskning her). Les om produktet her!

Ny forskning viser at PEMF også KAN være effektivt som terapi eller støtteterapi ved ulike kreftformer, dette er kun til informasjon for de som ønsker å lese forskningen. Uno Vita hevder ikke at PEMF kan kurere kreft. Se oppsummeringen på Pub Med her!


LASPOT LASERTERAPIKLOKKE

Laspot lasterterapiklokke et profesjonelt CE-godkjent lasterterapi instrument. Kan gi en rekke helsefordeler og bl.a.:

 • Bedrer mikrosirkulasjonen (blodsirkulasjonen i kroppen)
 • Gjør blodet mer flytende (motvirker dermed hjerteinfarkt, blodpropper mm)
 • Reduserer triglyseridnivået i blod (fett) og regulerer kolesterolnivået
 • Motvirker skader av diabetes
 • Motvirker hjerte- og karsykdom
 • Motvirker sykdommer i luftveiene, tett nese og relaterte tilstander (bihulebetennelse, akutte og kroniske betennelser i neseslimhinnen)
 • Kan bidra til reduksjon av blodtrykk, bedre blodsukker balanse, svimmelhet og søvnproblemer
 • Kan via bedre oksygentransport og bedre stoffskifte gi økt energi og velvære
Les mer her!

LASPOT HÅNDHOLDT LASER – MODERNE FYSIOTERAPI

Praktisk, enkel i bruk og effektiv. Apparat er utviklet for ulike smertetilstander som smerter i nakken, ryggen, skuldre og knær, leddgikt og treningssmerter. Bruk av den medisinsk godkjente laseren kan ha positiv effekt på flere andre tilstander, bla.:Betennelser i hoften /pelvis
 • Mindre smerter og vondt
 • Bedre blodsirkulasjon
 • Bedre oksygenering av vev
 • Motvirker betennelser
Les mer her!

LASPOT HÅNDHOLDT MULTIFARGE LASER/LYS TERAPI

Praktisk, enkel i bruk og effektiv. Kombinasjonslaseren gir et utvidet bruksområde. I tillegg til smertelindringseffekter som den røde laseren får man også antiinflammatoriske effekter fra det blå lyset. Blått lys kan også bidra til sårheling, aktivere telomerase (anti-aldring) mm. Det gule lyset bidrar til avgifting, har antidepressive effekter og kan øke ATP produksjon slik at cellene kan helbrede seg selv. Ønsker man en ren terapilaser i forhold til smerter anbefales den røde.
Les mer her!

Sjøgata 15, 1516 Moss – Tlf. 22 09 18 80 (telefontid kl. 10 – 15 hverdager)

Copyright © 2018 Uno Vita AS, All rights reserved.

Innsikt omkring effekter av elektromagnetisk stråling

Temaet er omfattende og komplisert, og ny forskning tilfører kontinuerlig ny informasjon. Det vil alltid oppstå uenighet mellom forskere, industrien og personer om effektene av elektromagnetisk stråling. Industrien ser ut til å ville forsøke å skape tvil om negative effekter der dette gagner deres forretningsmodell. Forfatteren (Jan F. Poleszynski) av denne korte artikkelen arbeider i Uno Vita AS som bl.a. tilbyr elektromagnetisk beskyttelsesteknologi og behandlingsteknologi.  Artikkelen er skrevet med en ærlig intensjon om å dele kunnskap som er ervervet gjennom de siste 10 års arbeid med temaet og ikke som et «salgsverktøy» for egne produkter. Produkter som nevnes, er produkter som er kjent for forfatteren, og det kan være andre produkter som også har liknende effekter. Kroppen er et elektrisk system som også sender ut elektromagnetiske stråler og felt. For mer bakgrunnsinformasjon henvises til artikkelen: Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter (av samme forfatter) som finnes på Uno Vitas hjemmeside


Illustrasjon for deling av informasjon

Alle fysiske objekter avgir et komplekst, elektromagnetisk felt
I all materie er det bevegelse av ladde partikler, fra kvanter, til elektroner, atomer osv. Når ladde partikler beveger seg, skapets det et større eller mindre felt rundt objektet. Slik er et også med alle elektriske «duppeditter», DNA, cellene, kroppen vår, jorden og universet. Feltet som omgir alle ting, dyr, planter og mennesker, blir noen ganger omtalt som «aura». Menneskene har en komplisert sammensatt aura eller biofelt som kan måles med vitenskapelig, reproduserbar og pålitelig teknologi.


En illustrasjon som viser deler av biofeltet kroppen produserer

Utstrålingen fra objektene har ulike egenskaper og styrke
Tar vi elektronikk, datamaskiner, skjermer, mobiltelefoner, WiFi, radio, ledningsnettet, ja kort sagt all menneskeskapt teknologi som benytter elektriske impulser, avgir disse ofte kraftige felt som har fundamentalt andre egenskaper enn naturlige felt fra kroppen vår, planter, dyr, jorden osv. All elektrisk stråling påvirker omkringliggende stråling og visa versa.

Stråling fra alle elektriske «duppeditter» påvirker vårt elektriske felt (biofelt eller aura)
Russiske, franske og ukrainske forskere har bl.a. oppdaget at all trådløs stråling også bringer med seg ett sett av partikler som følger med annen elektromagnetisk stråling. Dette er omtalt som gravitasjonsfelt, torsjonsfelt, Tesla skalarfelt , informasjonsfelt med mer, alt etter hvilket land og hvilken forsker som oppdaget effekten av dette feltet. Naturlige (helsefremmende felt) felt har ingen rotasjon eller partiklene roterer mot høyre, mens stråling fra for eksempel mobiltelefoner roterer mot venstre (beskrivelsen er en forenkling av et komplisert tema). Det betyr mye hvilke egenskaper strålingen har for hvorledes vi reagerer på den. Det er antagelig informasjonseffekten (informasjonen fra feltene fra utstyret) som medfører de skadelig effektene i mindre grad enn selve den tradisjonelle strålingen i seg selv med mindre den er svært kraftig.


Illustrasjon som viser torsjonsfelt fra mobilmaster

Ubehandlet elektromagnetisk stråling gir helseeffekter på kort og lang sikt
Ved uttrykket «ubehandlet» menes at signalet ikke er avskjermet, modifisert eller endret for å redusere effekten på organismen.

Strålingen kan forårsake oksidativt stress på cellenivå og dermed skade cellens funksjon
Strålingen kan bidra til å senke cellenes elektriske potensial i mV (energien målt i volt som skal til for at stoffskifte og grunnleggende funksjoner i cellene skal fungere)
Strålingen fra å holde en ubeskyttet mobiltelefon i hendene reduserer størrelsen og styrken på din egen utstråling (reduserer biofeltet eller svekker auraen om du vil).
Dette kan for eksempel bidra til at kroppen er mer utsatt for uheldig påvirkning fra miljøet rundt
Stråling over lang tid har også vist seg å kunne skade DNA/arvematerialet

Effektene av uheldig elektromagnetisk stråling kan gi omfattende symptomer
Ulike smertetilstander, bl.a. hodepine og migrene spesifikt
Autoimmunsykdommer, bl.a. astma
Fertilitetsproblemer
Søvnvansker og depresjon
Konsentrasjonsvansker
Utmattelse og tretthet
Øresus
Svimmelhet
Hjertebank
Skadet eller endret mikroflora

Grunnleggende måter å redusere skadeeffektene av menneskeskapt stråling
Temaet er omtalt i artikkelen Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter. Det henvises derfor til denne, men litt repetisjon og noe nytt nedenfor.

Generelle råd. Redusere bruken av teknologi og spesielt trådløs, samt sørg for å være mest mulig i kontakt med bakken (være jordet) enten direkte barbent når mulig og/eller ved bruk av jordingslaken/jordingsmatter. Forsøk og ha god avstand til elektrisk utstyr når mulig.

Anskaff teknologi som reduserer informasjonseffekten av apparatene/mobilen osv. Ukrainsk teknologi fra produsenten Spinor International (ledet av professor Anatolii Pavlenko) produserer apparater og «merkelapper» til mobiltelefoner (Spinor mobile) som har dokumentert virkning. Forskning viser at når utstyret og merkelappen brukes, reduseres effekten av trådløs stråling vesentlig på kroppen. Dette tilskrives endret spinn i partiklene i feltet som omgir den elektromagnetiske strålingen. Teknologien er overraskende godt dokumentert. Videre finnes det lovende teknologier som Blushield Tesla gold-serien som i følge produsenten lager skalære bølger (eller torsjonsfelt-bølger). Disse bølgene bidrar til å normalisere det elektromagnetiske miljøet og dermed nøytralisere effekten av den trådløse strålingen. Det finnes også her noe forsking omkring effektene med bl.a. mørkefeltsmikroskopi (før/etter med klare forbedringer), men vi ønsker å bidra til at mer dokumentasjon fremkommer. Blushield har gode omtaler fra sine kunder og mange positive brukererfaringer. Både Blushield og Spinor har mobile (bærbare) løsninger som bidrar til et bedre elektromagnetisk miljø når du er utenfor din beskyttede sone (hjemme). Tilsvarende gjelder dette også ved bilkjøring der man opplever å bli mye mindre trett, samt på arbeidsplassen der man ofte ikke kan kontrollere det elektromagnetiske miljøet.

Anskaff skjermingsprodukter. Skjermingsprodukter har til hensikt helt eller delvis å blokkere uheldig stråling. Det finnes klær, matter, gardiner, malinger, «sovetelt» eller såkalte canopy med mer. Er strålingen der du bor intensiv (noe den er for de fleste i bynære strøk), er det fornuftig å kombinere ovennevnte råd a og b (som man alltid bør gjøre først og uansett andre tilnærminger) med opprettelsen av en «stille sone» (strålingsfri sone). Spesielt effektivt er det å anskaffe et sovetelt som blokkerer både trådløs/høyfrekvent og elektrisk/lavfrekvent stråling slik at kroppen kan hvile og regenerere (bygge nye celler) om natten. Andre tiltak kan være å skjerme av automatiske strømmålere (AMS, smartmeter), eller dekke til en vegg eller et gulv der det kommer en kraftig kilde fra den andre siden.  Det er fornuftig å få råd av personer på området og få målt det elektromagnetiske miljøet der du er. Har du for eksempel en transformator eller høyspentkabel rett ved boligen din, kan dette skape store utfordringer for din helse og er noe du bør ta tak i. Skjerming fjerner ofte ikke informasjonseffekten, slik at vi anbefaler uansett å benytte teknologi som reduserer informasjonseffekten av strålingen.


Kontaktinformasjon:
Du finner oss og undertegnede her: www.unovita.com og shop.unovita.com eller vi e-post salg@unovita.com eller telefon 22 091880 om du ønsker produkter, tips eller råd.


Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter 

1620

Om forfatteren. Jan Poleszynski er daglig leder i Uno Vita AS og driver Klinikk for integrert medisin. Han har arbeidet med elektromedisinske løsninger (elektromagnetisme brukt i terapeutisk sammenheng) siden 2008. Spesialiteten er elektromagnetisme og helse.
jpg1

Bakgrunn. Artikkelen er skrevet for å bidra til at folk flest får en bedre forståelse av tema menneskeskapt elektromagnetisk stråling og hva det betyr for oss og litt om hva vi kan og bør gjøre med den. Vi omtaler denne strålingen som ikke-ioniserende stråling (ioniserende stråling som røntgen mm er det stor enighet om er skadelig). Andre uttrykk for ikke-ioniserende stråling kan være EMS, EMF, Electrosmog, skittenstrøm, høyfrekvent trådløs stråling og elektriske og magnetiske felt. Strålingskildene er i prinsippet alt elektrisk utstyr, alle strømførende kabler (høyspent og lavspent), alle trådløse sendere/mottakere som AMS (smartstrøm-målere), mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse enheter i huset, skjermer (PC, mobil, nettbrett, TV), offentlige radiosignaler, nødnett og politiets og militære sendere. Artikkelen vil ikke bruke mye plass på dokumentasjon eller argumentasjon for å forklare effektene av ulike strålingskilder. Det er rikelig med forskning på området som viser at den elektriske «støyen» har en negativ effekt på kroppen og at enkeltpersoner er spesielt sårbare (de som har blitt elektrosensitive). Formålet med denne artikkelen er ikke å overbevise skeptikerne, men gi informasjon til de som ønsker å gjøre noe med problemet selv.
1d3a2f495a78e435e383deb82da1b012 bpfull

Du er elektrisk. Kroppen din er et elektrisk system, og funksjonen i alle celler er 100 % avhengig av at ditt elektriske system fungerer og at kommunikasjonen går uforstyrret. Essensiell elektromagnetisk kommunikasjon i kroppen blir påvirket av alle elektriske felt, for eksempel jordens egne «frekvenser», solstråling og mobiltelefoner. Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger de siste 20 årene. Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom i 2011 med en uttalelse om at «bruk av mobiltelefon kan synes å være kreftfremkallende». Studien var et samarbeid mellom 14 land og 31 forskere. WHO anser nå mobiltelefonbruk til å tilhøre samme klasse «giftighet» som bly, bileksos og kloroform.

light body
Bildet er en illustrasjon av en lyskropp

Kunnskapslenker:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/en/
http://www.bioinitiative.org/how-wireless-technologies-may-affect-childhood-development/
http://emf.mercola.com/
http://microwavenews.com/
https://www.emfanalysis.com/research/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50289-2_4

Du blir bestrålt (frivillig og ufrivillig) i massive doser, hva vil du gjør med det?

electrosmog 1

Perspektiv og forståelse. Debatten om stråling og AMS på Facebook og andre medier tyder på at mange ikke forstår omfanget og betydningen av temaet elektromagnetisk stråling. Det er de som er heftige motstandere av AMS (automatiske strømmålere), men samtidig sitter og skriver debattinnleggene på sin mobil eller PC med trådløst nett. Signalene fra din mobil og ditt trådløse nett er normalt mye kraftigere enn en AMS-måler i gangen. Det er derfor nødvendig å forstå helheten og gjøre det man kan selv, i tillegg til å protestere på (stadig) nye strålingskilder i hverdagen. Uttalelsen er ingen kritikk mot de som er betenkte eller ønsker å bestemme over egne elektromagnetiske omgivelser, men kun er ønske om å bidra med en mer helhetlig forståelse om tema. Det testes og bygges 5G nett (5G er betegnelsen på femte generasjon mobilnett) i flere land, og Norge er intet unntak (Telenor tester og bygger ut). Overskrifter som; «Nå starter 5G-kappløpet. Norge kan bli foregangsland for neste generasjons mobilnett» bekymrer.  Overskriften satt på spissen eller sagt på en annen måte: «Nå starter 5G kappløpet som vil bruke den norske befolkningen som prøvekaniner, det blir spennende å se hvilke reaksjoner vi får blant befolkningen. Dette blir det penger av, så det blir nok begrenset med protester fra makthaverne». I frekvensområdet til 5G opererer man helt opp i det som omtales som millimeter bølger (over 24 GHz i dette tilfellet) som har blitt brukt medisinsk (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=millimeter+wave+therapy) og militært i 20 år i bl.a. Russland og USA (https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System). 5G er en teknologi, som kan få dramatiske konsekvenser hvis den blir tatt i bruk globalt og noe man absolutt må protestere mot og beskytte seg mot.

active denial systemrsw1

Kort om elektromedisin og utstyrsbasert energimedisin. Det er et paradoks at man innen utviklingen og bruken av elektromedisinsk utstyr og teknologi er godt kjent med at selv svake elektromagnetiske felt har effekt på kroppen. Det er utviklet en rekke behandlingsmetoder som viser godt dokumenterte effekter på bl.a. smerter og mange andre lidelser. Slikt utstyr har vært i bruk i over 20 år verden over (Russland og USA er blant landene som har vært lengst fremme) og millioner av mennesker er blitt behandlet med denne typen verden over, og stadig flere systemer blir tilgjengelig med klassisk medisinsk godkjenning.  Klassiske skolemedisinske databaser som Pub Med har nå indeksert en rekke gode studier. Et eksempel er for såkalt PEMF (pulserende magnetfelt terapi, som ofte etterlikner naturens pulserende felt). Søker man på PEMF therapy får man over 300 resultater (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pemf+therapy).

TimeWaver8
TimeWaver systemer

Mange elektromagnetiske terapiformer. Det er en rekke andre elektromedisinske terapier som bl.a. infrarød, transkraniel stimulering, mikrostrømterapi, millimeterbølge-terapi (ja du leste riktig samme bølgelengder som de tenker å bruke for 5G) som er godt dokumentert og i bruk i verden over. Innen elektromedisinen kan man med rette si «Enten vet man at en rekke av disse teknologiene er effektiv i behandling, ellers har man rett og slett ikke lest studiene og satt seg inn i tema». Det er liten debatt om elektromagnetisme kan brukes medisinsk (det er godt dokumentert at det kan), men mer en debatt om mulige nye bruksområder og at denne terapiformen kan være grunnlaget for fremtidens medisin. Energi -og elektromedisinske behandlere søker å arbeide på årsaksnivå (informasjons- og energetisk nivå) fremfor dagens symptomorienterte medisinske tilnærming.

paradox logical 300x250

STRÅLINGSPARADOKSET: Det er godt kjent i vitenskap at elektromagnetisme har en vesentlig regulerende effekt på vår kropp og vår helse, mens man i kommunikasjons -og IT-industrien later som den massive elektromagnetiske strålingen vi oversvømmes av, ikke har noen effekt på vår helse.

Tips til deg som ønsker å beskytte deg og være føre var:
Listen er ikke komplett og en forenkling for å unngå at det blir for langt og for mye detaljer. Spør oss om råd om ønskelig.

 emf effects on cells and tissues


Lavkostnadsråd:

 1. Bruk mobiltelefonen minst mulig, hold den aldri inntil hodet, sette den på flymodus så ofte du kan
 2. Avstå fra trådløst nett hjemme og på jobb. Bruk kablet nett så langt mulig. All teknologi som er trådløs, er en potensiell støykilde.
 3. Sett alt elektrisk utstyr så langt unna kroppen som mulig. Elektriske felt avtar normalt ganske mye rundt 1-1,5 meter
 4. Sørg for at du ikke har noe elektronikk og trådløse enheter på soverommet. Slå gjerne av sikringen for soverommet om natten
 5. Ta pauser fra all elektronikk, TV, mobil og PC skjermer minst en time før du legger deg
 6. Installer et program som IRIS eller tilsvarende som fjerner blålys fra skjerm din om ettermiddagen
 7. Minimaliser bruken av sparepærer, automatiske og trådløse målere og ta ut ladere fra kontaktene når de ikke er i bruk
 8. Gå barbent ute så ofte du kan, et besøk i naturen kan bidra til å gjenopprette din elektriske balanseRåd som krever investeringer:

Liste i prioritert rekkefølge (dvs. det du får mest effekt av) uavhengig av de økonomiske konsekvensene.

 1. Lag deg en beskyttessone der du sover. Kroppen og cellene dine regenererer og fornyer seg om natten. Der er viktig og fordelaktig om kroppen kan få ro og arbeide uforstyrret i disse timene. En beskyttet sone vil inkludere et beskyttelsestelt og en sengematte laget av et materiale som avleder elektriske felt til jord og reflekterer trådløs stråling. Denne frisonen er noe av det mest effektive man kan gjøre og som er mindre avhengig av hva naboen gjør, eller tele- eller strømleverandørenes utbygging.
 2. Sørg for å være jordet når du sover og helst når du arbeider også (bruk   jordingsmatte). Dette gjør du enkelt ved å skaffe deg et jordingslaken (et laken med sølvtråder som er koblet til jord). Det er en selvfølge for alle utstyrsleverandører og jorde sensitivt elektrisk utstyr, slik at det blir mindre sårbart for elektrisk støy og statisk elektrisitet. Det burde være en selvfølge for vår sensitive kropp også.
 3. Skaff måleapparater for skittenstrøm og et multifrekvensapparat som strålingsdetektoren ESI 24. På den måten kan du avklare om du (etter å ha fulgt rådene over) fortsatt har for høye nivåer av enten skittenstrøm (høyfrekvent støy på el-nettet) eller andre kilder du bør beskytte deg mot. I tillegg kan du holde deg orientert om endringer i omgivelsene eller måle strålingen der du oppholder deg mye. Det bygges som kjent ut nye mobilmaster og nett forløpende, samt at du kanskje har naboer som uheldigvis plasserer sin trådløse ruter (sender) rett under din sofa eller seng. Videre kan du avklare om det finnes noen sterke magnetfelt (fra høyspent, sikringsskap eller andre kilder) du bør beskytte deg mot.
 4. Anskaff en Verdana Geo. Det er en enhet som stopper spinneffekten i elektriske felt (noe som russiske og ukrainske forskere har påvist og måler) i alt utstyret som er koblet på husets ledningsnett. Produsenten har også lagd en liten «klistrelapp» som kan festes på mobilen for å redusere den negative effekten av mobilstråling.

elektroszmog terbeli mezok 2015021791130 77

Du finner oss her: shop.unovita.com eller vi e-post salg@unovita.com(https://shop.unovita.com/omgivelser/elektromagnetisk-straling/stralinlgsbeskyttelse.html) eller telefon 22 091880 om du ønsker produkter, tips eller råd. Lykke til i ditt «strålende» univers!

Forbehold. Uno Vita hevder ikke at produktene vi markedsfører, kan kurere sykdom, selv der dette blir påstått av andre som kan ha vist til god effekt. All bruk av kosttilskudd eller behandlingsutstyr foregår på eget ansvar og bør skje i samråd med helsefaglig kvalifisert personell. Konsulter din lege om du er i tvil. Bedriften er en av Norges ledende innen elektromedisinske og helhetsmedisinske produkter og selger til videreforhandlere, behandlere, klinikker og enkeltpersoner.

Sjøgata 15, 1516 Moss – Tlf. 22 09 18 80 (tlf. tid kl. 10 – 15 hverdager)
Epost salgsavdeling: salg@unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com
Hjemmeside: www.unovita.com
Copyright © 2017 – All rights reserved – ®

Beskyttelse mot helseskadelig elektromagnetisk stråling

Nye lover begrenser bruk av Wi-Fi der barn oppholder seg
International Agency for Research on Cancer (IARC) og WHO (Verdens helseorganisasjon) har klassifisert stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett (Wi-Fi) som «mulig kreftframkallende» og ber oss være forsiktige med bruken. Frankrike, England og Canada har innført lover som forbyr og begrenser bruk av Wi-Fi i barnehager og skoler. Tyskland anbefaler ikke å installere Wi-Fi i skoler, og listen med land vokser. Sveits, Italia, Frankrike, Luxemburg, Bulgaria, Polen, Ungarn, Israel, Russland og Kina har vedtatt nye grenseverdier for hva som er tillatt. De er vesentlig lavere enn de norske.

Legeforeningen i Østerrike arbeider hardt for å forby Wi-Fi i skoler og barnehager. Regjeringen i Sveits oppfordrer befolkningen til å være forsiktig med bruk av Wi-Fi, mobiltelefoner, trådløse barnevakter (baby-monitorer) og telefoner fordi slike apparater bl.a. kan skade hjernen og arvematerialet til barn. Et økende antall forskere anerkjenner eloverfølsomhet (eller el-allergi) som en medisinsk diagnose.

Studier viser urovekkende sterk sammenheng mellom trådløs stråling og sykdommer/tilstander som leukemi (blodkreft), forhøyet kronisk stress, økt histaminproduksjon, redusert melatoninproduksjon, hjertearytmier og sirkulasjonsforstyrrelser, muskel- og skjelettsmerter, hodepine og søvnvansker. En «motbølge» av publisert forskning viser at trådløs stråling «kanskje ikke er så farlig», men det er ikke nok til å ignorere at seriøse forskningsmiljøer verden over er bekymret og at tusenvis av studier underbygger deres syn. De som er mist bekymret, er de som tjener penger på trådløs teknologi. Hvem skal vi stole på når det gjelder vår helse – pengeinteressene eller studiene?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mobil og Wi-Fi har bygges ut i heseblesende tempo

Mobilstråling og Wi-Fi risiko for voksne og barn
Jo mindre barna er, desto større er risikoen for å utvikle langvarige og alvorlige skader. En grunn er at mindre hjerner og kropper får relativt mye høyere doser grunnet økt absorbsjon. Fosteret i mors mage er spesielt sårbart for påvirkninger i første del av svangerskapet. Studier viser sammenheng mellom skader på arvematerialet (DNA) og trådløs stråling.

Video av blodet etter å ha blitt bestrålt av «smartmåler» (smartmeter)

Kablet teknologi hvis praktisk mulig
Unngå trådløse overvåkingssystemer, Wi-Fi, trådløse telefoner (DECT) og trådløse «smart hus»-teknologi (det er ikke smart). Reserver deg mot installasjon av ”smartmålere” fra elverket. Ikke ha mobilen i lomma eller inntil kroppen. Unngå trådløs teknologi på soverommet og der små barn oppholder seg.

Slik ser blodet ut etter 10 minutter på en trådløs telefon

Barna dine er svært sensitive for skjermbrukt, vis varsomhet

Måleutstyr viser hvor mye stråling du blir utsatt for
Uno Vita leverer måleapparater for hjemmebruk og profesjonelle fra sin nettbutikk. Dessverre bygger teleselskapene, firmaer, skoler, militæret, politiet, naboer og omgivelsene ofte ut kraftige strålekilder som også påvirker miljøet der du oppholder deg (jobb, hjemme, skole, osv.). Uforklarlig hodepine, redusert søvnkvalitet og liknende kan skyldes at en ny, kraftig kilde (for eksempel en mobilantenne som sender stråler inn i soverommet ditt) er installert. Det er viktig å vite hva du blir utsatt for, slik at du kan beskytte deg. Protester hvis din arbeidsgiver vil at du skal bære trådløs teknologi på kroppen. Ta opp problemet med HMS-ansvarlig i bedriften, siden bedrifter kan gjøre mye for å forbedre forholdene der du arbeider.

Beskyttelsesprodukter
Uno Vita leverer beskyttelsesprodukter, inkludert The Mommy Safe, et behagelig magebånd som beskytter fosteret. Proshield Lap Top-blokker er en «minimatte» man legger under bærbar pc eller nettbrett og som beskytter testikler og eggstokker mot stråling. AirTube reduserer direktestråling med 98% og er luftbaserte hodetelefoner for mobiltelefoner og MP3.  RadBlocker flip case er en mobilbeskyttelse som sterkt reduserer stråling til kroppen når du har mobilen på deg.  Spinor Verdana Geo er en avansert enhet som endrer skadelig «spinn» i felter rundt elektriske strålingskilder i hele huset.

Andre tiltak mot el-allergi/-overfølsomhet.
Jordingslaken og jordingsmatter fjerner elektrostatiske felt og reduserer blant annet indusert spenning (les her om effektene). Skaff Spinor feltbeskyttelse til mobil, vurder å skaffe deg et «telt» (Canopy) over senga slik at kroppen kan hvile og bygge nye celler hver natt uten å bli skadd. Det er også mulig å beskytte vinduer med reflekterende gardiner mot kraftige strålingskilder utenfra. Vurder beskyttende klær og få råd om ulike belegg og spesialbeskyttelse av hus og rom for enda mer effektiv beskyttelse. Noen trenger profesjonelle løsninger ala «Faraday-bur» som fjerner all stråling.

Enkelte leverandører gir inntrykket av at maling av husets vegger og eller gardiner eller luftige sengetelt (Canopy) gir 100% beskyttelse, men det er feil. Riktig utført gir det redusert eksponering, men det kreves profesjonell skjerming for å få et helt strålingsfritt soverom. For mange er grunnleggende beskyttelse en vesentlig forbedring, mens personer med kronisk sykdom, el-allergi/-overfølsomhet opplever vesentlig bedring først etter installasjon av profesjonell beskyttelse. Følg basisrådene nedenfor inntil du når et nivå du er komfortabel med.

Ved Klinikk for integrert medisin måler vi tungmetaller og mineraler i vevet i hendene. Vår erfaring er at alle som reagerer kraftig på mobilstråling, også har høye verdier av tungmetaller som kvikksølv. Vi anbefaler å ta en måletime hos oss. Følg forbedringene nedenfor, nivå A, B, C osv., etter behov (start alltid med det enkleste).

Nivå A-forbedringer. Enkle gratisforbedringer av el-miljøet
1. Slå av alle trådløse enheter (telefoner, internett og annet utstyr) før du legger deg.
2. Hvis du må bruke Wi-Fi, sørg for at senderen ikke er plassert der du sitter eller sover.
3. Ikke opphold deg i «en haug» med kabler og skjermer. Forsøk å holde minst 1,5 meters avstand mellom deg/barna og elektrisk utstyr, ladere, skjermer og kabler.
4. Unngå å lade og ha mobil og nettbrett på soverommet.
5. Finn automatsikringen for soveværelset og slå av strømmen der du/barn sover.
6. Hold aldri mobiltelefonen inntil hodet eller oppbevar den direkte på kroppen.
7. Reduser bruken av mobiltelefon, nettbrett, TV osv. for barn til maksimalt 30 minutter pr. dag.
8. Unngå skjerm, PC, nettbrett og mobiltelefoni 2 timer (minimum 1) før du/dere skal sove.

Nivå B-forbedringer. Enkle forbedringer, moderat investering
9. Mobil-beskyttelse. Bruk AirTube lyd, Radblocker og sett på en Spinor mobilbrikke.
10. Sørg for at alle i familien sover på jordingslaken (viktig at alle oppholdsrom har jordet el-nett)
11. Installer Vernada Geo (spinn feltforbedrer) i en jordet stikkontakt i huset (fungerer for hele huset eller én fase hvis trefase). Vurder å installere et Earthcalm Infinity Home System for ytterligere forbedring av hele nettet. De to enhetene har noe overlappene effekter og gjør all stråling i huset mindre stressende for kroppen.
12. Vurder å skaffe en Earthcalm Nova resonator (bæres i en rem rundt nakken) for å forbedre kroppens elektriske balanse og tilknytning til jordas magnetfelt. Enkelte tror at denne teknologien er «juks» fordi den ikke fjerner stråling. Det kan titusenvis av mennesker verden over siste 25 år bekrefte er en misforståelse. Alle på Uno Vita og våre venner og familie bruker Nova-resonatoren, og vår erfaring er at den har effekt på de aller fleste.
13. Skaff deg en jordingsmatte og sitt på den eller ha føtter eller hender på den når du ser på TV, jobber på PC eller bare slapper av. Les om jording på våre sider.
14. Skaff deg Proshield Lap Top Tray (matte) til alle bærbare pc-er og nettbrett man har over beina eller magen. Det er viktig å beskytte forplantningsorganer og hormonsystemet hos barn og voksne!
15. Prøver du å bli gravid, eller er du gravid? Da bør du bruke MommySafe slik at fosteret/barnet er beskyttet fra første stund.

Nivå C-forbedringer. Fysisk skjerming og rens vekk støy fra el-nettet.
16. Installerer ”skitten strøm”-filter (dirty electricity) på alle kretser der dere oppholder dere. Disse fjerner vesentlig deler av høyfrekvent støy fra ladere, sparepærer, termostater, varmevekslere, kjøleskap og annet utstyr som bruker el-nettet i huset som «antenne» og sprer støy. Det er lurt å måle (skaffe et DE-meter) eller leie av Uno Vita. Normalt kreves 5-6 filtre per krets.
17. Anskaff et måleapparat for å få finne ut hva slags stråling du/dere blir utsatt for, hvor mye og fra hvor. Det er mulig å få utført en profesjonell måling av Uno Vita i Oslo-området og i Moss, men vi har begrenset kapasitet. Legg en plan for beskyttelse og anskaff skjermingselementer.
18. Bor du rett ved en boligtransformator (0–30 meter) eller høyspentledning (< 300 m) eller har hovedtilførselen av strøm til huset i nærheten av soverommet, bør du vurdere helserisikoen til ditt bosted. Det er vanskelig å beskytte seg mot kraftige magnetfelt. Beskyttelsesløsninger fungerer imidlertid godt mot relativt svake elektriske og magnetiske felt.
19. Har du murhus og får mye stråling fra mobilmaster og liknende inn av vinduene, kan hvite, reflekterende gardiner være en god investering for å redusere stråling utenfra.
20. Sover du dårlig uansett hva du gjør og mottar mye høyfrekvent/trådløs stråling i soverommet fra naboer eller andre, bør du vurdere å benytte en beskyttende sovepose eller telt over senga (Canopy), samt en matte under senga hvis du ikke bor i første etasje. Fordi kroppen bygger nye celler om natta, er det viktig at man ikke blir aktivt bestrålt når man sover.
21. Bidra til at grunnbeskyttelse, jordingsmatter, Proshield, Airtubs, osv. blir tatt i bruk på jobben, skolen og i barnehagen. Enkle forbedringer kan bedre miljø, helse og velvære for alle som er der.
22. Skreddersydde profesjonelle løsninger forutsetter nøyaktige målinger, installasjon av matter, skjerming av rom, kabling, overgang til kablet nett (unngå all form for trådløs), skjerming mot magnetfelt og mulig bruk av Faradays bur. Slike tiltak er nødvendige hvis eksponeringen er svært høy og/eller det finnes personer i huset med alvorlig kronisk sykdom. Alternativt kan man bygge et optimalt bomiljø med fullspektrum lyskilder, profesjonelt vannfilter, luftrenser og tilsvarende. Mye kan gjøres for å forbedre miljøet. Uno Vita leverer også utstyr og løsninger til bedrifter, sykehus, politi, brannvesen, militæret, etterretningstjenestene og andre institusjoner som krever «omvendt» beskyttelse ved at ingen stråling må slippe ut av bygningen for å ivareta datasikkerhet.

Leveranse
Uno Vitas nettbutikk: shop.unovita.com (se under EMS)
Rådgivning/tilbud: Ta kontakt pr. e-post til salg@unovita.com eller tlf. 22  09 18 80

Informasjon -og forskningslenker
Skoler og barn: http://www.safeinschool.org/p/frequently-asked-questions.html
http://www.saferemr.com/2013/03/council-of-europe-called-for-council-of.html
http://www.wiredchild.org/government-alias.html
http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-02-05-france-wifi-restrictions.asp
http://www.who.int/peh-emf/research/children/en/index1.html
http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/10-shocking-facts-health-dangers-wifi/
http://www.forbes.com/sites/robertszczerba/2015/01/13/study-suggests-wi-fi-exposure-more-dangerous-to-kids-than-previously-thought/

Forskning generelt:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/
http://www.emfanalysis.com/research/
http://www.powerwatch.org.uk/
http://www.microwavenews.com/
http://emfsafetynetwork.org/
http://radiationresearch.org/
http://smartgridawareness.org/
http://citizensforsafetechnology.org/
http://elektrosmog-abschirmung.com/
http://electromagnetic-radiation.com/
http://stopsmartmeters.org.uk/
http://takebackyourpower.net/
http://microwavenews.com/
http://powerwatch.org.uk/
http://diagnose-funk.org/
http://wifiinschools.com/
http://emfanalysis.com/
https://greenswan.org/
http://www.eon3.net/
http://emrpolicy.org/
http://saferemr.com/
http://www.c4st.org/
http://emfacts.com/
http://ehtrust.org/
http://rfemf.com/
http://es-uk.info/

Ikke sikker på om at det er lurt å være føre var? Les og hold deg informert.

Copyright 2015 – Uno Vita AS – All rights reserved

Uno Vita AS

Kjelsåsveien 114
0491 Oslo
Norge

Telefon: +47 22 09 18 80

Hjemmeside: www.unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com
e-post salg: salg@unovita.com
e-post support: support@unovita.com
e-post klinikk: klinikken@unovita.com

 

 

 

 

 

Dr. James Oschman & Dr. Konstatin Korotkov

Dr. James Oschman foreleser i Oslo lørdag 22. november
Seminar 6-7 desember 2014 med Professor Konstantin Korotkov

 

Klinikk for Integrert Medisin – flere spennende seminarer i 2014
Dr. James Oschman foreleser i Oslo lørdag 22. november

Ny forskning viser forbindelser mellom DNA til den ytterste galakse!

Heldagseminaret lørdag 22. november hos Uno Vita i Kjelsåsveien 114 tar opp moderne kvantefysikk og gir innsikt i hvordan sinn, bevissthet, energi og materie kan utgjøre en universell helhet. Du vil få innsikt i hvordan du kan være en del av universet fra den ytterste galakse til DNA i dine celler og få innblikk i hvordan elektromagnetisk energi, bølger og frekvenser regulerer fysisk liv. Deltakerne vil også lære å forstå betydning av vann som informasjonsbærer. Oschman har arbeidet mye med det han kaller ”den levende matrisen” og har mye å lære alle som er interessert i dypere sammenhenger om hvorledes vi er konstruert til å fungere og kommunisere med omgivelsene. Han vil fortelle om vann, strukturert vann, hvorledes strukturene i kroppen formidler og bearbeider informasjon (viktig informasjon til kiropraktorer og alle som arbeider med hendene), og sist, men ikke minst, hvordan vi er knyttet til omgivelsene. Er du forsker, kritiker eller bare interessert å lære, er dette en dag du kan bruke til å spørre ut og lære av en av verdens fremste forskere!

   

Introduksjonsforedrag på Alternativmessen kl. 18 i rom 2.
Jan Fredrik Poleszynski holder et 50 minutters introduksjonsforedrag på Visjon Expo fredag 21. november på norsk om den vitenskapelige forståelsen av bønn og fjernhealing basert på kvantefysikk. Vi anbefaler deg å delta her for å få større utbytte av foredraget til James Oschman.


Lørdag 22. november: Heldagsseminar  med James Oschman
Registering og oppmøte                                                                          kl. 09:00 – 09:45
Introduksjon og praktiske detaljer ved Jan Poleszynski                                kl. 10:00 – 10:30
Dr. James Oschman del 1                                                                          kl. 10:00 – 12:00
Det vitenskapelige grunnlaget basert på fysikk og kvantefysikk for effekten av fenomener som energimedisin, elektromedisinsk helbredelse ved berøring, elektromedisin og jording («Earthing»)Pause                                                                                                                    kl. 12:00 – 12:10
Dr. James Oschman del 2                                                                          kl. 12:10 – 13:10
Jording, geomagnetisme og helse, vann (strukturert vann, vann som kommunikasjonsbærer), bølgeform og informasjonsfelt grunnforståelseLunsj LKHF uten melk og gluten                                                                                                                                                                        kl. 13.10 – 14:10Dr. James Oschman del 2 forsetter                                                            Kl. 14:10 – 15:45
Avslutter med spørsmål og svar til kl. 16

Oschmans hjemmeside finner du her!

Om professor dr. i cellebiologi, professor James Oschman
James Oschman blir sett på som mannen som gjorde energimedisin og healing vitenskapelig. Han deltar i internasjonal forskning, har utgitt flere bøker (Energy medicine: The scientific basis og Energy medicine in therapeutics and human performance). Han er også en internasjonalt anerkjent foredragsholder og har blant annet forsket på jordingsteknologi. På heldagseminaret vil han forklare bakgrunnen for jording og de oppsiktsvekkende forskningsresultatene om helsefremmende effekter. Er du skeptisk til jording? Kom og still spørsmål – nå har du sjansen. Vi regner med at de som ivrigst argumenterer mot effektene av jording, ikke lar denne sjansen gå fra seg.

Seminar 6-7 desember 2014 med dr. Konstantin Korotkov


Om Konstantin Korotkov
Konstantin Korotkov er professor i fysikk ved St. Petersburg stats Tekniske universitet i Russland. Han har publisert over 70 artikler i ledende tidsskrifter om fysikk og biologi og har 12 internasjonale patenter på biofysikkoppfinnelser. Koroktkov er en internasjonalt kjent foredragsholder og har forfattet en rekke bøker. Han er medredaktør av tidsskriftet Bevissthet og fysisk virkelighet, som publiserer artikler både på russisk og engelsk.

      

Korotkov leder utviklingen av GDV-teknikken, som er en svært avansert metode for å analysere elektrisk biofelter fra mennesker, dyr, planter, vann og en rekke andre organismer og væsker.

  
Hans teknikker et gjennombrudd og en videreutvikling av Kirlian-fotografering for direkte, sanntids visning av det menneskelige biofeltet. Denne nye teknologien BioWell kamera gjør det bl.a. mulig å fange opp fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige energier som kommer til og fra enkeltpersoner, planter, væsker, pulver eller livløse objekter, og overføre/kode disse i en datastyrt modell. De nesten ufattelige mulighetene for diagnostisering og behandling har et stort potensial innen medisin, psykologi, lydterapi, biofysikk, genetikk, rettsmedisin, landbruk, økologi etc.

    

GDV-teknikken er akseptert av russiske helsedepartementet som medisinsk godkjent teknologi. Mer enn 400 leger, behandlere og forskere bruker teknologien verden over. I Norge er Klinikk for Integrert Medisin en av noen få som har teknologien og benytter den daglig.

        
Introduksjon av Bio-Well GDV kamera i Skandiavia – spesialpris for kjøp på seminaret (under kr. 10.000, samt tilbud på tilleggesutstyr som vannmåler, måling av energi i rom med mer)!

2 spennende dager, lørdag og søndag 6 og 7. desember!
Foredraget til Korotkov og verkstedsdagen dagen etter vil bygge videre på James Oschmans foredrag, men gå lenger. Du vil få en dag med vitenskap i praksis og opplæring i BioWell-kamera. Her vil du få se hvordan vi kan analysere for eksempel vann og levende vesener og se effekter av påvirkning. Dagsplanene blir snart publisert og oppdatert. Vil du være med på de mest spennende seminarene med toppforskerne fra USA og Russland i Norge i år, er dette tidspunktet å reservere deg plass BioWell kamera introduseres i Skandinavia. Hvis du lurer på hvordan ditt elektriske felt ser ut, får du kanskje mulighet til å finne det ut 7. desember!

Påmelding til seminarene via nettbutikken: shop.unovita.com eller klikk her!
Alternativt kan du melde deg på via salg@unovita.com eller på telefon 22 09 18 80

Uno Vita AS & Klinikk for Integrert Medisin
Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo – Tlf. 22 09 18 80
E-post: salg@unovita.com – Nettside: www.unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com – Blogg: www.electromedicalblog.com

Kurset med James Oschman holdes i første etasje i lokalene til Kuben62Pluss.
Du finner oss på det som tidligere het Grefsen i Kjelsås eldresenter (nå Kuben62Pluss), inngang Kjelsåsveien, 1. etasje. Parker utenfor eller ta trikk 12 eller tog/buss til Kjelsås stasjon og gå opp Kjelsåsveien til du ser det store, hvite murhuset mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien.

Kurset og verkstedsdagen etterpå med Konstantion Korotkov holdes av plassbehov i Norsk Luthersk Misjonssambands lokaler i Sinsenveien 25. Detaljer og dagsplaner kommer snart.

Kun forhåndsbetalende er sikret plass på seminarene, meld deg på nå!

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev og også følge oss på Facebook!