Rss

 • redit
 • delicious
 • stumble
 • youtube
 • flickr
 • linkedin
 • google

Menneskeskapt elektromagnetisk stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter 

1620

Om forfatteren. Jan Poleszynski er daglig leder i Uno Vita AS og driver Klinikk for integrert medisin. Han har arbeidet med elektromedisinske løsninger (elektromagnetisme brukt i terapeutisk sammenheng) siden 2008. Spesialiteten er elektromagnetisme og helse.
jpg1

Bakgrunn. Artikkelen er skrevet for å bidra til at folk flest får en bedre forståelse av tema menneskeskapt elektromagnetisk stråling og hva det betyr for oss og litt om hva vi kan og bør gjøre med den. Vi omtaler denne strålingen som ikke-ioniserende stråling (ioniserende stråling som røntgen mm er det stor enighet om er skadelig). Andre uttrykk for ikke-ioniserende stråling kan være EMS, EMF, Electrosmog, skittenstrøm, høyfrekvent trådløs stråling og elektriske og magnetiske felt. Strålingskildene er i prinsippet alt elektrisk utstyr, alle strømførende kabler (høyspent og lavspent), alle trådløse sendere/mottakere som AMS (smartstrøm-målere), mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse enheter i huset, skjermer (PC, mobil, nettbrett, TV), offentlige radiosignaler, nødnett og politiets og militære sendere. Artikkelen vil ikke bruke mye plass på dokumentasjon eller argumentasjon for å forklare effektene av ulike strålingskilder. Det er rikelig med forskning på området som viser at den elektriske «støyen» har en negativ effekt på kroppen og at enkeltpersoner er spesielt sårbare (de som har blitt elektrosensitive). Formålet med denne artikkelen er ikke å overbevise skeptikerne, men gi informasjon til de som ønsker å gjøre noe med problemet selv.
1d3a2f495a78e435e383deb82da1b012 bpfull

Du er elektrisk. Kroppen din er et elektrisk system, og funksjonen i alle celler er 100 % avhengig av at ditt elektriske system fungerer og at kommunikasjonen går uforstyrret. Essensiell elektromagnetisk kommunikasjon i kroppen blir påvirket av alle elektriske felt, for eksempel jordens egne «frekvenser», solstråling og mobiltelefoner. Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger de siste 20 årene. Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom i 2011 med en uttalelse om at «bruk av mobiltelefon kan synes å være kreftfremkallende». Studien var et samarbeid mellom 14 land og 31 forskere. WHO anser nå mobiltelefonbruk til å tilhøre samme klasse «giftighet» som bly, bileksos og kloroform.

light body
Bildet er en illustrasjon av en lyskropp

Kunnskapslenker:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/en/
http://www.bioinitiative.org/how-wireless-technologies-may-affect-childhood-development/
http://emf.mercola.com/
http://microwavenews.com/
https://www.emfanalysis.com/research/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50289-2_4

Du blir bestrålt (frivillig og ufrivillig) i massive doser, hva vil du gjør med det?

electrosmog 1

Perspektiv og forståelse. Debatten om stråling og AMS på Facebook og andre medier tyder på at mange ikke forstår omfanget og betydningen av temaet elektromagnetisk stråling. Det er de som er heftige motstandere av AMS (automatiske strømmålere), men samtidig sitter og skriver debattinnleggene på sin mobil eller PC med trådløst nett. Signalene fra din mobil og ditt trådløse nett er normalt mye kraftigere enn en AMS-måler i gangen. Det er derfor nødvendig å forstå helheten og gjøre det man kan selv, i tillegg til å protestere på (stadig) nye strålingskilder i hverdagen. Uttalelsen er ingen kritikk mot de som er betenkte eller ønsker å bestemme over egne elektromagnetiske omgivelser, men kun er ønske om å bidra med en mer helhetlig forståelse om tema. Det testes og bygges 5G nett (5G er betegnelsen på femte generasjon mobilnett) i flere land, og Norge er intet unntak (Telenor tester og bygger ut). Overskrifter som; «Nå starter 5G-kappløpet. Norge kan bli foregangsland for neste generasjons mobilnett» bekymrer.  Overskriften satt på spissen eller sagt på en annen måte: «Nå starter 5G kappløpet som vil bruke den norske befolkningen som prøvekaniner, det blir spennende å se hvilke reaksjoner vi får blant befolkningen. Dette blir det penger av, så det blir nok begrenset med protester fra makthaverne». I frekvensområdet til 5G opererer man helt opp i det som omtales som millimeter bølger (over 24 GHz i dette tilfellet) som har blitt brukt medisinsk (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=millimeter+wave+therapy) og militært i 20 år i bl.a. Russland og USA (https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System). 5G er en teknologi, som kan få dramatiske konsekvenser hvis den blir tatt i bruk globalt og noe man absolutt må protestere mot og beskytte seg mot.

active denial systemrsw1

Kort om elektromedisin og utstyrsbasert energimedisin. Det er et paradoks at man innen utviklingen og bruken av elektromedisinsk utstyr og teknologi er godt kjent med at selv svake elektromagnetiske felt har effekt på kroppen. Det er utviklet en rekke behandlingsmetoder som viser godt dokumenterte effekter på bl.a. smerter og mange andre lidelser. Slikt utstyr har vært i bruk i over 20 år verden over (Russland og USA er blant landene som har vært lengst fremme) og millioner av mennesker er blitt behandlet med denne typen verden over, og stadig flere systemer blir tilgjengelig med klassisk medisinsk godkjenning.  Klassiske skolemedisinske databaser som Pub Med har nå indeksert en rekke gode studier. Et eksempel er for såkalt PEMF (pulserende magnetfelt terapi, som ofte etterlikner naturens pulserende felt). Søker man på PEMF therapy får man over 300 resultater (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pemf+therapy).

TimeWaver8
TimeWaver systemer

Mange elektromagnetiske terapiformer. Det er en rekke andre elektromedisinske terapier som bl.a. infrarød, transkraniel stimulering, mikrostrømterapi, millimeterbølge-terapi (ja du leste riktig samme bølgelengder som de tenker å bruke for 5G) som er godt dokumentert og i bruk i verden over. Innen elektromedisinen kan man med rette si «Enten vet man at en rekke av disse teknologiene er effektiv i behandling, ellers har man rett og slett ikke lest studiene og satt seg inn i tema». Det er liten debatt om elektromagnetisme kan brukes medisinsk (det er godt dokumentert at det kan), men mer en debatt om mulige nye bruksområder og at denne terapiformen kan være grunnlaget for fremtidens medisin. Energi -og elektromedisinske behandlere søker å arbeide på årsaksnivå (informasjons- og energetisk nivå) fremfor dagens symptomorienterte medisinske tilnærming.

paradox logical 300x250

STRÅLINGSPARADOKSET: Det er godt kjent i vitenskap at elektromagnetisme har en vesentlig regulerende effekt på vår kropp og vår helse, mens man i kommunikasjons -og IT-industrien later som den massive elektromagnetiske strålingen vi oversvømmes av, ikke har noen effekt på vår helse.

Tips til deg som ønsker å beskytte deg og være føre var:
Listen er ikke komplett og en forenkling for å unngå at det blir for langt og for mye detaljer. Spør oss om råd om ønskelig.

 emf effects on cells and tissues


Lavkostnadsråd:

 1. Bruk mobiltelefonen minst mulig, hold den aldri inntil hodet, sette den på flymodus så ofte du kan
 2. Avstå fra trådløst nett hjemme og på jobb. Bruk kablet nett så langt mulig. All teknologi som er trådløs, er en potensiell støykilde.
 3. Sett alt elektrisk utstyr så langt unna kroppen som mulig. Elektriske felt avtar normalt ganske mye rundt 1-1,5 meter
 4. Sørg for at du ikke har noe elektronikk og trådløse enheter på soverommet. Slå gjerne av sikringen for soverommet om natten
 5. Ta pauser fra all elektronikk, TV, mobil og PC skjermer minst en time før du legger deg
 6. Installer et program som IRIS eller tilsvarende som fjerner blålys fra skjerm din om ettermiddagen
 7. Minimaliser bruken av sparepærer, automatiske og trådløse målere og ta ut ladere fra kontaktene når de ikke er i bruk
 8. Gå barbent ute så ofte du kan, et besøk i naturen kan bidra til å gjenopprette din elektriske balanseRåd som krever investeringer:

Liste i prioritert rekkefølge (dvs. det du får mest effekt av) uavhengig av de økonomiske konsekvensene.

 1. Lag deg en beskyttessone der du sover. Kroppen og cellene dine regenererer og fornyer seg om natten. Der er viktig og fordelaktig om kroppen kan få ro og arbeide uforstyrret i disse timene. En beskyttet sone vil inkludere et beskyttelsestelt og en sengematte laget av et materiale som avleder elektriske felt til jord og reflekterer trådløs stråling. Denne frisonen er noe av det mest effektive man kan gjøre og som er mindre avhengig av hva naboen gjør, eller tele- eller strømleverandørenes utbygging.
 2. Sørg for å være jordet når du sover og helst når du arbeider også (bruk   jordingsmatte). Dette gjør du enkelt ved å skaffe deg et jordingslaken (et laken med sølvtråder som er koblet til jord). Det er en selvfølge for alle utstyrsleverandører og jorde sensitivt elektrisk utstyr, slik at det blir mindre sårbart for elektrisk støy og statisk elektrisitet. Det burde være en selvfølge for vår sensitive kropp også.
 3. Skaff måleapparater for skittenstrøm og et multifrekvensapparat som strålingsdetektoren ESI 24. På den måten kan du avklare om du (etter å ha fulgt rådene over) fortsatt har for høye nivåer av enten skittenstrøm (høyfrekvent støy på el-nettet) eller andre kilder du bør beskytte deg mot. I tillegg kan du holde deg orientert om endringer i omgivelsene eller måle strålingen der du oppholder deg mye. Det bygges som kjent ut nye mobilmaster og nett forløpende, samt at du kanskje har naboer som uheldigvis plasserer sin trådløse ruter (sender) rett under din sofa eller seng. Videre kan du avklare om det finnes noen sterke magnetfelt (fra høyspent, sikringsskap eller andre kilder) du bør beskytte deg mot.
 4. Anskaff en Verdana Geo. Det er en enhet som stopper spinneffekten i elektriske felt (noe som russiske og ukrainske forskere har påvist og måler) i alt utstyret som er koblet på husets ledningsnett. Produsenten har også lagd en liten «klistrelapp» som kan festes på mobilen for å redusere den negative effekten av mobilstråling.

elektroszmog terbeli mezok 2015021791130 77

Du finner oss her: shop.unovita.com eller vi e-post salg@unovita.com(https://shop.unovita.com/omgivelser/elektromagnetisk-straling/stralinlgsbeskyttelse.html) eller telefon 22 091880 om du ønsker produkter, tips eller råd. Lykke til i ditt «strålende» univers!

Forbehold. Uno Vita hevder ikke at produktene vi markedsfører, kan kurere sykdom, selv der dette blir påstått av andre som kan ha vist til god effekt. All bruk av kosttilskudd eller behandlingsutstyr foregår på eget ansvar og bør skje i samråd med helsefaglig kvalifisert personell. Konsulter din lege om du er i tvil. Bedriften er en av Norges ledende innen elektromedisinske og helhetsmedisinske produkter og selger til videreforhandlere, behandlere, klinikker og enkeltpersoner.

Sjøgata 15, 1516 Moss – Tlf. 22 09 18 80 (tlf. tid kl. 10 – 15 hverdager)
Epost salgsavdeling: salg@unovita.com
Nettbutikk: shop.unovita.com
Hjemmeside: www.unovita.com
Copyright © 2017 – All rights reserved – ®

Like This Post? Share It

Comments are closed.