Rss

 • redit
 • delicious
 • stumble
 • youtube
 • flickr
 • linkedin
 • google

Du vibrerer, du utstråler elektromagnetiske bølger i likhet med all fysisk materie

Ditt fysiske liv, din helse og all fysisk aktivitet i kroppen styres av elektromagnetisme. Alt liv, all fysisk materie slik vi kjenner den, har en elektromagnetisk utstråling som svinger (måles gjerne i svingninger/vibrasjoner pr. sekund eller Hertz, Hz).

Bilde av solens og jordens elektromagnetiske felt som påvirker hverandre. Aktivitet på solen påvirker din helse og din hjerterytme. Vi trenger ikke noen religiøs forklaring på at «alt henger sammen», det er nok å forstå elektromagnetisme (lys, strøm, pulserende felter, partikler som beveger seg) og grunnleggende fysikk. Elektromagnetismen viser med all tydelighet at alt henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Din helse er 100% avhengig av dine elektriske egenskaperSlutter det å gå strøm i kroppen din, er du død. I mange behandlingssystemer (skolemedisinske eller alternative) sliter man ofte med å forklare hvorledes en terapi, en medisin eller et apparat egentlig fungerer. Skolemedisinsk praksis i Norge har dårlige resultater med kroniske sykdommer. Hvorfor? Vi behandler kroppen uten å tenke på at det faktum at den er elektrisk. Et vesentlig poeng for å helbrede seg selv eller andre er å forstå vår elektriske natur. Alle terapier som fungerer påvirker kroppens elektriske system, gjør den ikke de fungerer den heller ikke. Elektromagnetisme og elektromedisin er den manglende brikken som må på plass for at ulike behandlere og leger skal forstå effekten av sin egen behandling. Det er brikken som må på plass før neste generasjons medisin kan bli alle manns eie. Informasjonen og forskningen er der, men den er ikke kjent for folk flest.

Albert Einstein uttalte; «Alt er energi, og det er alt som er. Finn frekvensen til den virkeligheten du vil ha, og du kan ikke annet enn å få den virkeligheten. Det kan ikke være på noen annen måte. Dette er ikke filosofi, det er fysikk»

Nikola Tesla uttalte: “Hvis du vil finne hemmelighetene til universet, må du tenke på energi, frekvens og vibrasjoner.”

Alt svinger (oscillerer/vibrerer) på ulik frekvens etter objektets egenskaper, sånn er det også med mennesker og all fysisk materie.

Dr.med. Albert Szent-Györgyi, nobelprisvinner i fysiologi eller medisin (1937) og oppdager av C-vitamin, uttalte: «En hvilken som helst behandling som ikke er basert på kunnskapen om energi, er ubrukelig»

Alt liv, alle celler, alt levende,avgir frekvenser på ulike deler av det elektromagnetiske spekteret.

Cellene erbatterier”, og spenningen i «batteriet» avgjør hvordan den enkelte celle fungerer.

Den elektriske ladningen (transmembran-potensialet) til cellene våre avgjør hva en celle kan være eller ikke være. Litt forenklet sagt: Har en celle -70 mV ladning, kan den ikke være en kreftcelle. Det betyr at dersom vi endrer kreftcellers elektriske egenskaper vesentlig, vil de ikke lenger være kreftceller. Har du smerter, betennelser, infeksjoner eller kreft, så har du også feil spenning i cellene og dårlig elektrisk balanse i kroppen.


Bilde av en kvinne som skal ta en MR (magnet røntgen).

Når man blir utredet for sykdom på et sykehus, tar man som regel en rekke elektriske målinger. Vi tenker ikke på det, men røntgen, MR, EKG, EEG osv. måler alle elektromagnetisk aktivitet i kroppen. Forskere i mange land som Russland, Kina, Tyskland og Portugal har gjort tusenvis av forsøk og studier som har gitt oppsiktsvekkende resultater. Det har bidratt til behandlingsteknologier som er brukt på millioner av mennesker med stor suksess. I Norge er vi som et «u-land» å regne på området, dette må vi gjøre noe med. Uno Vita og Klinikk for integrert medisin ser det som en viktig misjon å informere folk flest, leger, behandlere og beslutningstakere om neste generasjons medisin: Elektromedisin i et integrert medisinsk perspektiv. Denne er artikkelen er ikke ment å gi en oversikt over helheten, men bidra til økt oppmerksomhet omkring et helt essensielt tema for vår helse og vårt elektromagnetiske miljø. I tillegg vil vi vise noe løsninger som nå er tilgjengelig og velprøvd teknologi.

Det er håp! Vi bygger nye celler hele tiden, og alt kan fornyes og regenereres under gode forhold.
Kroppen utvikler seg og forandrer seg å alle nivå hele tiden, riktignok med ulik hastighet:

 • Hver dag mister man omtrent 100 hår, og nye gror ut.
 • Nye negler vokser ut etter 6 måneder.
 • Hudoverflaten byttes ut 1 gang i måneden.
 • Hver fjerde måned kommer det en ny gruppe røde blodceller ut i venene dine.
 • 100 millioner celler fødes hvert minutt, og 100 millioner dør.
 • Skjelettet fornyes hvert 10. år.
 • Muskelsystemet fornyes hvert 15. år .
 • Lungene fornyes omtrent hver 6. uke.
 • Smaksløkene fornyes hver 10. dag.
 • Hjertet fornyer cellene hvert 20. år.
 • Tarmsystemet/slimhinnene i tarmen fornyes hver 2.-3. dag.
 • Levercellene fornyes omtrent hver 6. uke.

Når kroppen er i elektrisk balanse (og har nødvendig næring og vann), vil denne prosessen gå på en naturlig måte, og kroppen vil fornyes naturlig og være frisk. Fornyelsesprosessen kan påvirkes med elektromedisinske stimuli i kombinasjon med en fornuftig livsstil (integrert medisinsk tankegang) og nok godt vann. Elektriske ladninger og partikler oppstår og endrer seg hele tiden, også i kroppen vår. Forklaringen på homøopati og mange terapier som kan synes «diffuse», som helbredelse med hendene, kan både måles og forklares elektromagnetisk med avansert utstyr. Vann kan lagre svingninger og informasjon og avgi disse til mottakeren av vannet. En genuin helbreder avgir målbare elektromagnetiske felter fra hendene sine som påvirker det elektriske systemet hos mottakeren.

Vi kan nå kjøpe oss teknologi som garantert avgir riktige vibrasjoner hver gang, uavhengig av behandlerens personlige egenskaper. Akupunktur søker og forbedre sirkulasjonen av Chi (energi) eller mer moderne sagt bioelektrisitet. Praktiske metoder og apparater til hjemmebruk og klinikker Spør oss om større systemer som kun for klinikker, disse er ikke tatt med her da omfanget blir for stort samt at prisnivå egner seg mer for klinikker og sykehus. Her følger noen eksempler på godt elektromedisinsk utstyr primært tenkt til hjemmebruk.

Standard og klinikk versjonAquatone fungerer som en stemmegaffel for kroppen dinAquatone er basert på årtiers forskning i Russland, som ledet frem til en vesentlig oppdagelse i 1995. Studier ved Institutt for radioteknologi og elektronikk i Moskvaviste at vann og vannmolekyler (såkalte klynger av molekyler) lot seg påvirke og synkroniseres ved ultrasvak elektromagnetisk stråling (under 16 x 108watt) i et gitt frekvensområde. Ved at det oppstår resonans (samklang) med vannmolekylene når riktige frekvenser/vibrasjoner sendes inn bidrar det til at det dannes klynger av vannmolekyler i kroppen, og disse synkroniseres med hverandre. Vi vet at 99% av alle molekylene i kroppen er vann. Det sier seg selv at har vi godt vann i kroppen, som kan formidle elektrisk informasjon, utveksling av stoffer og med mer, har vi mye større sjanse for å god helse.

Effekter av Aquatone

Bedrer kroppens evnene til å gjenvinne balansen etter belastingerReduserer betennelser og smerterReduserer spenning og stressStyrker produksjonen av kollagen (viktig i forhold til mange lidelser, men også hud og rynker)Styrker nyrer og leverStyrker og forbedrer lymfesystemetHjelper med å regulere hormoner (serotonin, melatonin og dopamin) som har positiv effekt på humør og søvn.Bidrar til raskere rehabilitering etter skader, operasjoner og trening

Aquatone-apparater bidrar generelt til å gjenopprette homøostase (god likevekt) på alle nivåer i kroppen, både intracellulært, intercellulært og systemisk.
Aquatone forbedrer kroppens evne til å håndtere miljømessige påvirkninger og stress og forbedrer effekten av behandling generelt. Apparat har internasjonal medisinsk godkjenning og har en solid vitenskapelig dokumentasjon bak seg.

Aquatone leveres i to versjoner, hvorav versjonen til hjemmebruk koster kr 4900, og den profesjonelle versjonen som går dypere koster kr 9600.

Triomed CGI-3Triomed CGI ersiste tilskudd på en 30 års utvikling av millimeterbølgeteknologi. Millioner av mennesker er behandlet med teknologien med suksess. Triomed er utviklet for å beskytte og gjenopprette kroppens informasjons og energisystem (IES). Triomed CGI har en positiv effekt på alle uansett kjønn, alder, helsetilstand og fysisk form. Vi blir utsatt for påvirkning fra miljøet rundt oss og stadig mer av trådløs teknologi og menneskeskapt stråling og miljøgifter. Evnen til å opprettholde balanse i systemet er avgjørende for god helse. Kroppens IES arbeider kontinuerlig med oppgaven, og når balansen er god, opplever man god helse, godt humør, vitalitet og økt livslengde. Triomed CGI sender ultrasvake høyfrekvente signaler inn som bidrar til å opprettholdebalansen og styrke kropens IES.Behandlingen gis via en patentert krystall (Si-Gekrystallen), som avgir utvalgte bølgemønster i tre modus.Triomed påvirker cellemembranenes evnen til å kommunisere med hverandre og dermed styrkes og harmoniseres kroppens IES. Dette gir et vidt spektrum av effekter, her er noen av dem:Harmoniserer og balanserer kroppens informasjons og energisystem (IES)Vedlikeholder energibalansen i kroppenGjenoppretter normal funksjon i cellemembranene der disse er forstyrretReduserer effektene av stressMotvirker stress i rommet (i ikkekontaktmodus) genereltFornyer og forynger kroppenReparerer og gjenoppretter kroppen etter skaderTriomed CGI har tre modus:1. Harmoni (kan brukes direkte mot kroppen eller i rommet)Bidrar til harmonisering av kroppens IES og motvirker uro og stress2. Regulering. Ment å bruke på kroppens energisentra, på problemområder og motvirker psykoemosjonell stress, utmattelse, irritasjon mm3. Reparasjon. Enheten plasseres der det er problemer, og man trykker «opptak», så registreressvingningene/frekvensene fra området, og Triomed forsøker og løse årsaken til problemet. Krystallen kan ligge på området til det er slått av fordi den fortsetter å svinge til enheten blir slått på eller «programmert» på nytt. I reparasjonsmodus kan man også ta opp svingningene fra et homøopatisk remedie, blomstermedisin eller tilsvarende og så levere det til kroppen ved å legge enheten der du ønsker det.Triomed CGI-3 koster kr 4900.

ActiPatch® langvarig smertelindringActiPatch finnes i tre versjoner (med samme teknologi inni), en du kan klistre på der du har vondt, en for kneet og en for ryggen. ActiPatch er solgt i ca. 1 million enheter og gir svært effektiv smertelindring for de fleste (+- 70% har god effekt). ActiPatch er en klinisk dokumentert, legemiddelfri teknologi i kampen mot smerter.

Enheten avgir et pulserende elektromagnetisk felt (PEMF), som penetrerer kroppen uten at du merker det eller føler varme, for å levere et skånsomt elektrisk felt i det berørte leddet eller vevet. Behandlingen reduserer akutte og kroniske smerter og betennelse. ActiPatch lindrer ryggsmerter, knesmerter, skulder- og nakkesmerter, smerter som følge av leddgikt, fibromyalgi, forstuelser, forstrekninger og mer. Denkan brukes på mange forskjellige steder på kroppen alt etter behov. Du kan feste microstrømenheten med vanlig medisintape over områder som er betent, smertefullt eller på annen måte skadet. ActiPatch kan brukes til å redusere kronisk og langvarig smerte og betennelser. Dette inkluderer såre muskler, smerter i ledd, nakke, skuldersmerter, hofter, karpaltunnelsynderom, ankelsmerter og menstruasjonssmerter. Der du kan plassere enheten, kan du også bruke den. ActiPatch skal ikke brukes av barn som ikke er utvokst eller mennesker med elektroniske implantater. Ut over dette er produktet fullstendig uten bivirkninger og svært trygt i bruk.

ActiPatch® er en patentert, mikromedisinsk teknologi for smertereduksjon. Produktene bruker svake, elektromagnetiske pulser for å redusere smerter og betennelser. Mikropulsterapien er dokumentert effektiv og sikker etter klinisk utprøving og praksis over flere tiår. Ny, avansert mikroelektronikk har gjort det mulig å tilby klinisk dokumentert og usedvanlige effektiv terapi i en liten, rimelig enhet. Batteriet i ActiPatch® gir henholdsvis 720 timers smertelindring eller 360 timer (skosåle). Brikken veier bare 8 gram.ActiPatch koster kr 398 pr. stk.

Tennant Biomodulator Plus og PROSmart frekvensterapi og måleapparat for direkte mikrostrømmerBiomodulator er utviklet av anerkjente og etterspurte legen Jerry Tennant, mannen bak boken «Healing is Voltage» (helbredelse er strøm). Biodulator leverer direkte mikrostrøm eller frekvensterapi der du trenger det mest.

Dr. Tennant oppdaget i sin tid det russiske systemetScenar som han likte, men mente manglet funksjoner. Han utviklet e mer moderne versjon med et bedre bruksområde og lanserte Biomodulator. Apparatet kan både måle elektrisk potensial i organer, merdiansystemet, samt levere målrettede frekvenser for å øke cellenes elektriske potensial. Brukes også ofte som en smart måte åaktivere kraniosakralpumpen og direkte ladning av svekkende områder. Praktisk, anvendelig, effektiv og lett og ta med (liten størrelse) der du er. Mikrostrømmer er godt dokumentert. Biomodulator er godkjent som medisinsk apparat i USA (FDA). Vi anbefaler apparatet til alle som ønsker seg et lite, effektivt og allsidig apparat som gir rask effekt.Biomodulator Plus koster kr 29000.Biomodulator PRO (med vesentlig flere funksjoner) koster kr 63900.

 

Biomag Lumina FS pulserende magnetfelt terapi (PEMF) Et godt, velrennomert,medisinsk CE-godkjent utstyr for hjemmebruk. Leveres komplett som vist. Enkelt å behagelig å bruke.PEMF hjelper på en sikker og effektiv måte kroppens naturlige kommunikasjonssystem med å reparere skader, bygge nye celler og regulere veksten av dem. Pulserende magnetfeltterapi kan brukes hjemme, i klinikker og på reise. PEMF er godt dokumentert og effektivt. PEMF er ufarlig, men dyptgripende, og studier viser effekter på en rekke lidelser inkludert kreft.

Dokumenterte helseeffekter for PEMF er blant annet:

• Smertestillende og smertelindrende• Bedre søvn og mindre stress• Avslappende effekt på muskler og vev som lindrer kramper• Reduksjon av hevelser og ødem• Bedre blodsirkulasjon og oksygentransport• Avgiftende og aktiverer cellestoffskiftet• Antiinflammatoriske og antirevmatiske effekter• Økt energiomsetning, dvs. inntil femdobling av ATP-produksjonen i cellene• Flere generelt helbredende og regenererende effekter

Biomag FS settet koster kr 21750.Biomag Biomag Lumina MD settet (mer avansert) koster kr 31000.

 

TimeWaver Home– effektiv mikrostrømterapi der du erMedisinsk CE-godkjente TimeWaver home er et allsidig, elektromedisinsk apparat for hjemmebruk.

– Bedrer oksygentransporten i kroppen– Øker cellenes ATP-produksjon– Raskere reparasjon av skadd vev– Bedret mikrosirkulasjon– Reduksjon av smerter og smertetilstanderTimeWaver Frequency (klinikkversjonen) og TimeWaver Home kan benytte så å si alle de mest kjente varianter av mikrostrøm og frekvensterapi. Det inkluderer bl.a. vekselstrøm (AC), likestrømsvarianter (DC), CES (anti-stress og depresjoner) og mikrostrøm smertebehandling . TimeWaver Home kombinerer avansert frekvensterapi med TimeWavers informasjonsfeltterapi. TimeWaver-systemene leveres med helhetlige behandlingsprotokoller basert på Nuno Ninas 130.000 frekvenser som standard. Nuno Ninas Gold Cycle og Jan Poleszynskis Deep Cycle individuelle integrert medisinske behandlingsserier leveres uten tillegg. TimeWaver Home har støtte for CES (elektrosimulering av kraniet), som kan brukes for å lindre depresjoner, stress, søvnproblemer og relaterte lidelser.TimeWaver Home koster kr 29900 (leie er mulig).

 

LASPOT laserterapiklokkeLaspot lasterterapiklokke et profesjonelt CE-godkjent lasterterapiinstrument. Laserterapiklokken bedrer blodets kvalitet og evne til å transportere oksygen. Såkalt kald lasterterapi baserer seg på prinsippet om lysabsorbasjon i cellene som bidrar til positive endringer i cellene. Systemet kan bidra til bedre oksygentransport og mikrosirkulasjon, rense blodet for avfallsstoffer, fjerne overflødig fett og kolesterol, samt bidra til å normalisere blodsukker og insulinnivå.

Laserterapiklokkene (GD07-W -1) avgir medisinsk verifisert laserlys på 650 nm bølgelengde (4,6 THz) som bestråler arteriene i hendene, essensielle akupunkturpunkter, arteriene i nesehulen (når man bruker anbefalt neseklype) og lokalt via smertelindringsmodulene som medfølger. Kjente effekter av gjennomlysning av årene med 650 nm laserlys er bla.:

Bedrer mikrosirkulasjonen (blodsirkulasjonen i kroppen) Gjør blodet mer flytende (motvirker dermed hjerteinfarkt, blodpropper mm) Reduserer triglyseridnivået i blod (fett) og regulerer kolesterolnivåetMotvirker skader av diabetesMotvirker hjerte- og karsykdomMotvirker sykdommer i luftveiene, tett nese og relaterte tilstander (bihulebetennelse, akutte og kroniske betennelser i neseslimhinnen)Kan bidra til reduksjon av blodtrykk, bedre blodsukker balanse, svimmelhet og søvnproblemerKan via bedre oksygentransport og bedre stoffskifte gi økt energi og velværeAkupunkturpunkter som belyses automatisk er Neiguan, Daling, Tongli og Lingdao, akupunkturpunktene som bl.a. har vist seg å ha svært god effekt på hjertelidelser.LASPOT lasterterapiklokken koster kr 6900.

 • Laspot laser og magnetkopping vesentlig mer effektivt enn tradisjonell koppingLaspot laser- og magnetkopping har alle fordelene ved tradisjonell kopping, men gir i tillegg alle fordelene med 650 nm lasterterapi . Ingen oppvarming og intet ubehag. Laser- og magnetfeltkopping kan på en ypperlig måte kombineres med og forbedre din akupunkturbehandling og/eller brukes direkte på smerteområder uten dyptliggende kunnskap om akupunktur. Laserkopping kan bla. gi følgende effekter:– Reduserer smerter – Bedrer blodsirkulasjonen– Bedrer oksygenering av vev– Motvirker betennelser– Reduserer blodfettet og blodsukknivået– Redusere forhøyet blodtrykk– Virker energigivende og slankende– Motvirke aldring– Forstørrer brystene – Balanserer immun-, nerve- og hormonsystemet og fordøyelsen– Hjelper mot spesifikke lidelser som astma og en rekke smertetilstanderLaspot laser og magnetkopping (8 stk. i pakken) koster kr 2900.

Laspot håndholdt laser – moderne fysioterapiPraktisk, enkel i bruk og effektiv. Den håndholdte laseren avgir både 650 nm og 808 nm som sammen gir en rekke helseeffekter og trenger dypt inn i vevet (opptil 7 cm). Apparat er utviklet for ulike smertetilstander som smerter i nakken, ryggen, skuldre og knær, leddgikt og treningssmerter. Bruk av den medisinsk godkjente laseren kan ha positiv effekt på flere andre tilstander, bla.:

 • Prostatabetennelse
 • Betennelser i hoften /pelvis
 • Bronkitt
 • Lammelser

Generelt:

– Mindre smerter og vondt– Bedre blodsirkulasjon– Bedre oksygenering av vev– Motvirker betennelser– Reduserer blodfett og regulere blodsukker– Reduserer forhøyet blodtrykkLaspot håndholdt laser koster kr 6700.

Spørsmål?Det er naturlig at du har spørsmål etter å ha lest dokumentet, slik som for eksempel: Hva skal jeg velge, hva er den beste løsningen for meg i og med at alt ser bra ut? Hva gir best effekt for meg?

Alle apparatene har dokumentert effekt.Alle apparatene i dokumentet er bra, alle apparatene arbeider med informasjon og energi/elektromagnetisme i kroppen. Riktignok med litt forskjellig måte å levere terapien på. Noen bruker lys (laser), andre bruker pulserende felt (som ActiPatch, Biomag, Aquatone og Triomed CGI). Kroppens celler, vann og informasjonssystem kan «kommunisere» på alle frekvenser eller bølgelengder om du vil, men det gir forskjellig effekt. Ideelt sett kunne man si ”ja takk alle sammen” fordi alle apparatene har en unik funksjon som er nyttig. De fleste av oss kan ikke kjøpe alt og har ikke ubegrenset med penger eller plass. En måte å tenke på når man vil velge, kommer fra databransjen: IF THEN ELSE logikk (hvis følgende tilstand er på plass, velger vi følgende løsning ellers velger vi noe annet). Det virket kanskje komplisert, la oss ta et par eksempler:

Budsjett? Hva kan jeg bruke av penger for å forbedre eller styre min helse når jeg har kroniske helseproblemer og mye smerter? Jeg kan bruke maksimalt kr 12000. Ok, da har vi fire apparater å velge imellom. Aquatone, Triomed, ActiPatch og Laser- og magnetkopping og Håndholdt laser.

Egenbehandling eller noen som behandler meg? Jeg er alene og vil behandle meg selv hjemme. Ok, da har vi 3 apparater igjen å velge mellom (kopping er vanskelig å gjøre alene i det minste på ryggen).

Har jeg smerter noen få steder i kroppen, eller har jeg smerter og helseproblemer generelt eller flere steder i kroppen? Jeg har smerter flere steder og har også andre helseproblemer. Ok, da bør vi ta med minst et apparat som arbeider systemisk. Et eksempel på pakke basert på disse kriteriene ville være: Aquatone (systematisk balansering av hele kroppen) og Laspot håndholdt laser (punktbehandling av svake eller smertefulle områder), totalpris kr 11 600.Nå har du fått et eksempel på «hvis så, velger vi, ellers»-tankegang. Begynn alltid å sette opp et budsjett (minimum og maksimum), så tenker du funksjon og handler deretter. Velger man flere ulike apparater, gir de gjerne synergieffekter. Har du lite penger, smerter enkelte steder men også generell ubalanse i kroppen? Da kan du for eksempel velge en rimeligere pakke ved å prøve ActiPatch på punktene og bruke Triomed CGI til generell balansering.

Informasjon – energi og materie

Vil du har råd?

Ring 22 091880 mellom kl. 10–15 hverdager, send e-post til salg@unovita.com med overskriften «Spørsmål om behandlingsutstyr». I teksten forklarer du litt om dine utfordringer eller hvilket bruk du ser for deg, minimum- og maksimumbudsjett (ikke forpliktende) og oppgir komplett kontaktinformasjon, så tar vi kontakt pr. e-post eller telefon.

Velkommen til neste generasjons medisin!

Uno Vita AS

Sjøgata 15, 1516 Moss – Tlf. 22 09 18 80

Epost salgsavdeling: salg@unovita.com

Nettbutikk: shop.unovita.com Hjemmeside: www.unovita.comActiPatch: www.actipatch.noCopyright © 2016 – All rights reserved – ®

 

Like This Post? Share It

Comments are closed.