Rss

  • redit
  • delicious
  • stumble
  • youtube
  • flickr
  • linkedin
  • google

About

Information on Uno Vita and the  Electromedicalblog in English comes after the Norwegian description!

Om Uno Vita AS
Uno Vita AS er et norskbasert selskap med hovedkontor i Oslo og en underavdeling i Sverige.
Vår virksomhet er under utvikling, og har startet en tilpasning til det internasjonale markedet for våre kjerneprodukter, med partnere og forskningssentre i flere land bl.a.; Russland, USA, Tyskland, Sveits, Sverige, Kina, Storbritannia og med fler.

Uno Vita AS har utviklet et helhetlig klinikk-konsept under den nå internasjonalt aksepterte definisjonen for integrert medisin. Vår første klinikk i Oslo heter Klinikk for Integrert Medisin. Vårt konsept er inspirert av, og har mange fellestrekk, med ledende integrertmedisinske klinikker i verden i dag. Felles for disse innovative klinikkene, er at man kombinerer nye vitenskapelige baserte metoder, med tradisjonell skolemedisin i et integrert helhetlig behandlingssystem. Vi refererer her til internasjonale definisjoner av integrert medisin via lenker nedenfor, samt vår norske definisjon utformet av gründer i Uno Vita AS, Jan Fredrik Poleszynski.

Wikipedia om Integrert Medisin klikk her!
Hva er Integrert Medisin
i følge Dr. Andrew Weilklikk her!
Nasjonalt senter for komplementær og alternativ medisin (USA-NCCAM)
klikk her!

Integrert medisin (IM) er også referert til som «den nye medisin»; med en kort definisjon (dette representerer vår grunnleggende filosofi om vår klinikk) som følger:

Hva er integrert medisin? IM kombinerer ordinære medisinske behandlinger med ukonvensjonelle komplementære behandlingsformer. IM bruker kun behandlingsmetoder, som det finnes vitenskapelig bevis for, for både sikkerhet og effektivitet. IM utnytter alle egnede, evidensbaserte terapier for å oppnå god helse. Integrertmedisinske utøvere oppnår synergieffekter ved at man behandler helheten, og ikke bare biokjemien. Dette gjør metoden effektiv. Helhet betyr i denne sammenhengen; Informasjon/Informasjonsfelter, Energi/Elektromagnetisme og Materie/Biokjemi (IEM).

De klinikkene Uno Vita AS har et samarbeid med, bruker elektromagnetiske pulser og strømmer som en del av sitt behandlingskonsept. Dette fordi man har erfart gjennom over 100 års bruk, at denne typen terapi er effektiv og sikker. Den er også vitenskapelig godt dokumentert. Mikrostrømmer og elektriske stimuli generelt, har en stimulerende og balanserende effekt på kroppens elektriske system, og dermed hele mennesket. Uno Vita AS, og vår klinikk, har et åpent perspektiv i forhold til andre behandlingsmetoder som for eksempel akupunktur, kiropraktikk, ulike berøringsteknikker, ledet samtale og ulike trenings- og terapiformer. Det er klart at det i de fleste systemer finnes gode terapier og dyktige behandlere som vil kunne arbeide sammen i et integrert medisinsk perspektiv. Våre krav til samarbeid er seriøsitet, sikkerhet for pasienten og effektivitet. Det betyr at vi må kunne verifisere via avanserte målinger (les mer om dagens apparaturer her) at terapien som utøves har en dokumenterbar klinisk effekt. Det er «effekten» klienten er ute etter. Bli frisk, gjenvinne eller vedlikeholde god helse.

Uno Vitas viktigste internasjonale partnere:

Medicina Integrativa v/ Dr. Nuno Nina: www.int-medicine.com
Tennant Institutt for Integrative Medicine: MD Jerry Tennant: tennantinstitute.us
TimeWaver GesundheitsZentrum: Dr. Manfred Doepp: www.timewaver-gesundheitszentrum.ch
Biofield Research: Prof. Konstantin Korotkov: korotkov.org
TimeWaver GmbH: Marcus Schmieke: www.timewaver.de

FoU (forskning og utvikling)
Uno Vita er involvert i forskning og utvikling. Vi forsker på det vi kaller «utvikling av en trygg frekvensliste». Prosjektet ser på effektene av elektromagnetisk stråling på menneskekroppen. Det finnes åpenbare paradokser. Det er godt dokumentert at man kan benytte og bruke elektromagnetiske felt og mikrostrøm til helsefremmende behandling. Annen forskning viser at kroppen og sinnet kan ta skade av intensiv elektromagnetisk stråling. Dette gjelder bl.a. mobiltelefon, WiFi (trådløse teknologier), mikrobølgestråling generelt, elektriske og magnetiske felt og høyfrekvent støy i det elektriske nettet, høyspentledninger, radar, UV, gammastråling, radioaktivstråling m.m.

Vår forskning og internasjonal forskning peker i samme retning; det er hvorledes strålingen arter seg som avgjør hvorvidt det er helsefremmende eller skadelig. Når vi bruker «arter seg», mener vi på hvilken måte strålingen blir levert/absorbert av kroppen, på hvilke frekvensområder, med hvilken styrke og form. Det er allerede i dag godt kjent hvilke deler av det elektromagnetiske spekteret og i hvilken styrke (vi går ikke inn på tekniske detaljer her), som er klart ufarlig og helsefremmende. Det er likevel et enormt uoppdaget potensial som står foran oss. Alt er energi sa Einstein. Energi vi kan måle pr. i dag er det vi omtaler som elektromagnetisme.

En av våre oppgaver er å bidra til å legge til rette for etablering av elektroterapi, elektromedisin, informasjonsfelt medisin og relaterte teknologier, som grunnlaget for den nye medisinske foretrukne metode for behandling og diagnose i det 21. århundre. Dette er for oss og våre partnere logisk utfra følgende forutsetning; «menneskekroppen er et elektrisk system og feil/svakheter i det elektriske systemet bør søkes løst elektrisk». Videre tillater vi oss fremme følgende påstand (fundamentert i moderne forskning ): «alle terapier som har gunstig effekt på klientens helse påvirker kroppens elektriske system og kan derfor også kalles elektromedisin». Ser en for eksempel på akupunktur og uttrykket Chi, har man nå vist med moderne målinger at «ledningene» eller meridianene som de kalles, er kanaler for elektriske strømmer og felter. Dette er målbart med relativt enkelt utstyr. Behandlere må selvsagt få «lov til» å kalle sin terapi hva man vil. I et Integrert Medisinsk perspektiv at det er viktig å forstå virkningsmekanismene i et moderne vitenskapelig perspektiv, slik at man vet hvorledes de ulike terapiformene kan understøtte hverandre i et helhetlig perspektiv.

Salg og distribusjon
UV tilbyr salg og distribusjon av ledende medisinsk teknologi og tilskudd nasjonalt og i økende grad internasjonalt (primært Europa).  Når vi «finner» en teknologi (inkluderer forskning på, klinisk erfaring med osv.) eller et bestemt supplement som har ekstraordinære helseeffekter vil vi søke å dele denne kunnskapen og produktene med andre. Dette kan være via tradisjonelt direkte salg eller forhandler salg og/eller via et klinikksamarbeid. Vi har en sterk vilje til å sikre kvalitet, sikkerhet på dokumenterte effekter på alle systemene vi selger. Menneskeheten trenger beskyttende teknologi fra massiv, usunn stråling fra menneskeskapte systemer. Uno Vita har testet, prøv ut og verifisert systemer som har vist seg å ha en positiv effekt. Dette er bl.a. jordingslaken og matter, samt ulike beskyttelsesteknologier. Videre importerer vi og distribuerer behandlingssystemer, diagnostiske systemer og kostnadseffektive kosttilskudd videreformidlet fra EU land. Forskning og utvikling foregår kontinuerlig i en dynamisk prosess, og vil aldri stoppe. Er du kunde hos Uno Vita kan du være sikker på at det vil komme spennende nyheter med jevne mellomrom som kan få stor betydning for din helse.

Nedenfor er eksempler på produkter med ekstraordinære egenskaper vi tilbyr kunder i Norge, og til en viss grad internasjonalt. Listen er ikke komplett, og vil endre seg over tid. Nye forhandlere ønskes velkommen. Ta kontakt via e-post til salg@unovita.com for å undersøke mulighetene for videresalg eller distribusjon.

Strålingsbeskyttelse og strålevern
Aires Technologies www.airestech.com
EarthCalm EMF Protection www.earthcalm.com
Interact Communications, Inc. www.waveshield.com

Jording, jordingslaken, jordingsmatter og jordingsutstyr
Uno Vita er Norges ledene produsent av jordingsutstyr. Vi tilbyr forhandlere nasjonalt og internasjonalt gode betingelser. Vår merkevare kalles Medical Jording®. Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling av eksisterende produkter, samt utvikling av nye. Det vil for eksempel være jordingsutstyr som også tilbyr direkte elektromagnetisk skjerming, antibakteriell effekt og flere andre funksjoner som vil bidra til at våre produkter alltid skal være det beste på markedet.

Diagnostisk utstyr
GDV CAM biofelt analysatorutviklet av professor Konstantin Korotkov. Uno Vita er distributør for den nye generasjonen GDV CAM fra BIO-WELL som vil tilføre en ny dimensjon til diagnostisk arbeid over hele verden.  Teknologien er rimelig, men gir et vel av informasjons om klienten, både på fysisk og psykisk/emosjonelt nivå. Vi blir overrasket om ikke dette blir standardutrustning hos et flertall av seriøse behandlere og klinikker i løpet av få år.

OligoScan tungmetall og mineral analyse via moderne fotospektrometri.

Acugraph Meridian Skanner gir presis status på meridiansystemet og anbefalt behandling.

Dantest QHRV – EKG, puls variasjons analyse, stress test mv. Systemet bør være en del av standardutrustningen i alle klinikker. Det er essensielt å vite om klienten har alvorlige helseproblemer, og dette avdekkes gjennom Dantest Professional med en stor grad av sikkerhet. Dantest leveres også i spesialversjoner for idrettsmiljø for å måle hjerte, lunge, kondisjon og treningstoleranse.

TimeWaver Med, TimeWaver Frequency og Timewaver Home. TimeWaver systemene er etter vår erfaring de mest avanserte systemene av sitt slag på verdensmarkedet i dag. Bruksområdene er omfattende, og vi anser TimeWaver for vårt primære anbefalte behandlingssystem for klinikker og hjemmebrukere.

Tennant Biomodulator – Håndholdt frekvens system utviklet av Dr. Jerry Tennat. Meget nyttig, kan brukes til målinger, lokal smertebehandling med mer.

Papimi Nanopuls – Svært kraftig og medisinsk sertifisert magnetfelt-terapisystem. NanoPulse brukes internasjonalt i mange toppidrettsmiljø, til smerte- og skadebehandling med mer. NanoPulse tilbyr vesentlig raskere behandlingseffekt enn noe annet pulserende magnetfelt terapi system (PEMF) vi kjenner til.

TrioMed Compact – Et lite håndholdt apparat med millimeterbølgeteknologi basert på mer enn 30 års forskning og klinisk bruk på flere millioner mennesker. TrioMed Compact har så mange bruksområder og gunstige helseeffekter når den brukes i kombinasjon med andre terapier, at det nesten er «for godt til å være sant». Vi oversender gjerne forskning og referanser om ønskelig. TrioMed Compact med sin funksjonalitet og lave pris er et apparat som anbefales til alle som ønsker å kunne understøtte sin behandling hjemme. Lenken i produktnavnet ovenfor gir et perspektiv på bruksområdene.

Blogger og andre nettsteder
Vi utvikler nye nettsider ved behov, og oppdaterer kontinuerlig. Vår første internasjonale blogg heter electromedicalblog.com. Den elektromagnetisk medisinske bloggen, er stedet for å diskutere elektromedisin og relaterte teknologier. Vår intensjon er å ha et forum hvor vi kan diskutere integrert medisin, fremtidige og eksisterende elektromedisinsk tilnærminger til helbredelse ved hjelp av avanserte elektromedisinsk behandling. Bloggen er åpen for generelle diskusjoner om virkningene av elektromagnetiske bølger og felt på menneskekroppen. Trådløs og alle former for elektromagnetisk stråling (EMS) påvirker mennesker både på godt og vondt.  Alle bølger/all stråling inneholder informasjon som kroppen reager på, være seg alt fra bølger fra utstyr, sola, jorden og andre planeter, de elektriske feltene fra menneskene rundt oss, eller bakgrunnsstrålingen fra universet.
Neste generasjon medisin utvikles på dette området. Vi trenger å vite detaljert hvordan vi kan bruke informasjonen og teknologien til beste for alle. Du er hjertelig velkommen som deltaker i en debatt, som forfatter eller leser. Register deg som bruker og still spørsmål, kom med innspill på ditt språk.

Forskere og arbeidere innen elektroterapi og beslektede felt er velkommen til å kontakte oss for å få spesiell tilgang, der man kan etablere nye blogger og artikler. Håper «å se deg» der snart! Kunnskap er nøkkelen til all forandring, og uten din medvirkning blir kunnskapen ofte ikke tilgjengelig.

Uno Vita AS
Klinikk for Integrert Medisin
Kjelsåsveien 114
Oslo 0491
Norge
Org nr: 994731742MVA
EORI No: SE4448689747
Hjemmeside: www.unovita.com
Nett butikk: shop.unovita.com

Electromedical blog (electromedicalblog.com) – the place to discuss the future of electromedicine! Our intention is to have a forum where we can discuss future and existing electromedical approaches to healing using advanced electromedical therapies such as microcurrents, millimeter wave technology and any therapy that uses electromagnetic delivery for improvement of health. The blog is also open for general discussions on the effects of electromagnetic waves and fields on the human body. Wireless and all forms of EMS and EMR does influence humans. The informational component of electromagnetic waves from equipment, transmitters, the sun, the planet and the background field of the universe all affect us. The next generation medicine needs to know in more detail how we can use this to the benefit of all humans. We want YOU to be active and participate in the debate. Researchers and workers in the field of electrotherapy and related fields are welcome to contact us to gain access, to establish new blogs and take part in the discussions. Hope to see you there soon! Knowledge is the key to all change.

About Uno Vita AS
Uno Vita AS is a Norwegian (Scandinavian) based company with its head office in Oslo. Our activities are expanding to the international market with partners, suppliers and research centers in many countries – Russia, USA, Germany, Switzerland, Sweden, China and more to come.

Clinics
Uno Vita AS had developed a clinic concept, and our first clinic is named Klinikk for Integrert Medisin (Clinic for Integrative Medicine). Our clinic concept is inspired from, and very similar to, leading clinics in the world today where the best scientific medical knowledge is integrated into one holistic treatment system. Wikipedia describes integrative medicine as follows:

Integrative medicine, also referred to as integrated medicine and integrative health in the UK, is the combination of practices and methods of alternative medicine with conventional biomedicine. It emphasizes treating the whole person, with a focus on wellness and health rather than treating disease and on the patient-physician relationship. This approach began in the 1990s and many medical schools in the United States now include integrative medicine in their curriculum. Beginning in 2014 U.S. physicians will be able to be accredited in integrative medicine.

Definition
The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine defines integrative medicine as «the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing». According to articles by proponents, integrative medicine is not the same as complementary and alternative medicine nor is it simply the combination of conventional medicine with complementary and alternative medicine. Rather, it «emphasizes wellness and healing of the entire person (bio-psycho-socio-spiritual dimensions) as primary goals, drawing on both conventional and CAM approaches in the context of a supportive and effective physician-patient relationship».

Integrative medicine (IM) is also referred to as The new medicine; with a short definition (this represents our basic philosophy of our clinic) as follows:

IM combines mainstream medical therapies with unconventional complementary therapies. However, IM only uses complementary therapies for which there is some high-quality scientific evidence of safety and effectiveness. In short, IM utilizes all appropriate, evidence-based therapies to achieve health.

The clinics (among other modalities) to which Uno Vita has a relationship, use electromagnetic pulses and currents for treatment of “dis-eased” organs or cells as one of the main therapies for the clients. Micro currents and electro stimuli also have general stimulation and balancing effects on the body and mind. The clinical effects are well documented, and new research is becoming available regularly. The treatments are 100% safe for the clients. The local web site for our clinic is www.unovita.com. We exchange information with other integrative medicine clinics, and clinical experience is growing steadily. Here are some of Uno Vita´s main partners:

R&D
Uno Vita is involved in research and development on a small scale. At present we research on what in Norwegian is called “utvikling av en trygg frekvensliste” (“development of a safe frequency list”). The project is looking at the paradoxes of the effects of electromagnetic radiation on the human body. On the one side, we may use electromagnetic fields and current treatments, on the other hand, we see growing evidence for harmful effects on the human body and cells from sources such as cell phones, WiFi (all wireless technologies), electric and magnetic fields and high frequency noise in the electric grid. The secret to understanding how and in what “format” the electromagnetic field influences us, is emerging, and the potential usefulness is becoming known.
One of our missions is to help facilitate the establishment of electrotherapy, electro medicine, informational field medicine and related technologies as the foundation for the new medically preferred method for treatment and diagnosis in the 21st century.

Sales & distribution
UV offers sales and distribution of leading medical technology and supplements locally, and we are expanding our sales throughout Europe. Once we find a technology or a specific supplement that has extraordinary health effects, and we may reproduce them in our clinic and R&D department, we share the products with our partners, clients and resellers for the benefit of all. We have a strong will to ensure quality, safety on documented effects on all systems we sell. Mankind needs protective technology from massive, unhealthy radiation from man-made systems. In the search for the best available technology we have found several technologies that hold great promise. The newcomer Aires Technologies has a computer chip which uses a coherent frequency transformer as it´s basic technology and is an up and coming technology for future protection of people all over the world. The technology is developed in Russia and is the most advanced we have seen of it´s kind. Other brands we carry are medical treatment systems, diagnostic systems and cost-effective nutritional supplements. Research and development takes place continuously in a dynamic process and will never stop.

Below are a some important brands products with extraordinary features we offer clients and resellers in the EU and Scandinavia. Please contact sales@unovita.com to investigate possibilities for resale or distribution in your country or to receive more information on a given product. The list is not complete, and there will be local variations on what can be offered.

EMF/EMR radiation protection and modulation
Aires Technologies www.airestech.com
EarthCalm EMF Protection www.earthcalm.com
Interact Communications, Inc. http://www.waveshield.com/

Earthing & grounding equipment
Uno Vita is a producer of such equipment and offers grounding & earthing sheets, mats and other accessories to partners all over Europe. Our brand is called Medical Earthing®. New and improved technologies are under development and will add even more therapeutic value to this unique products series. There will be electromagnetic shielding capabilities, anti-bacterial and several other ground-breaking features. Clinical research projects are under planning once the first serial prototypes are ready.

Diagnostic equipment
GDV CAM (Biofield analyzing and research) developed by Professor Konstantin Korotkov korotkov.org

OligoScan heavy metal and mineral analyzer www.oligoscan.com
Acugraph Meridian Scanner www.miridiatech.com
AngioScan HRV type system www.angioscan.ru
DanTest QHRV – professional health assessment and HRV www.dantest.com
QAthlete – professional sports and cardiac measurements  www.qathlete.com
TimeWaver Med with accessories www.timewaver.de
Tennant Biomodulator Plus – cell voltage system www.senergy.us

Treatment systems
TimeWaver Med, TimeWaver Frequency & TimeWaver Home www.timewaver.de
Tennant Biomodulator Plus – cell voltage system www.senergy.us
Papimi NanoPuls – www.papimi.com
TrioMed – millimeter wave technology cemmed.net

Blogs and other web sites
We develop new sites and information exchanges systems. The first blog is the Electromedical blog (electromedicalblog.com) – the place to discuss the future of electromedicine! Our intention is to have a forum where we can discuss future and existing electromedical approaches to healing using advanced electromedical therapies such as microcurrents, millimeter wave technology and any therapy that uses electromagnetic delivery for improvement of health. The blog is also open for general discussions on the effects of electromagnetic waves and fields on the human body. Wireless and all forms of EMS and EMR does influence humans. The informational component of electromagnetic waves from equipment, transmitters, the sun, the planet and the background field of the universe all affect us. The next generation medicine needs to know in more detail how we can use this to the benefit of all humans. We want YOU to be active and participate in the debate. Researchers and workers in the field of electrotherapy and related fields are welcome to contact us to gain access, to establish new blogs and take part in the discussions. Hope to see you there soon! Knowledge is the key to all change.

Uno Vita AS
Klinikk for Integrert Medisin
CEO.:  Mr. Jan Fredrik Poleszynski
Kjelsåsveien 114
Oslo 0491, Norway (NO)

Company registration No: 994731742MVA
EORI No: SE4448689747
Homepage (Norwegian) www.unovita.com
Net shop (multi language under development): shop.unovita.com

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.